Factory and Industrial Plant

Wednesday, 20 February 2019 14:10

မေလးရွားအေျခစိုက္ ပရိေဘာဂကုမၸဏီစက္႐ုံကို ပဲခူး၌ တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ေန

        ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မေလးရွား နိုင္ငံ အေျခစိုက္ပရိေဘာဂကုမၸဏီတစ္ခုမွ မန္ဂ်န္ရွားပရိေဘာဂစက္႐ုံတည္ေဆာက္ကာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ မန္ဂ်န္ရွားသစ္တန္ခ်ိန္ ၃၀ဝ၀ ခန္႔ ဝယ္ယူ ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ မန္ဂ်န္ရွား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း (ယာယီ)မွ သိရသည္။  
Monday, 24 December 2018 10:23

ေနာင္ခ်ိဳတြင္တည္ေဆာက္မည့္ သၾကားစက္ရံု

         ေန႔စဥ္ ႀကံတန္ခ်ိန္တစ္ ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ႀကိတ္ႏုိင္မည့္ သၾကားစက္႐ံုကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။
Tuesday, 18 December 2018 09:15

ထန္းတပင္စက္မႈဇုန္တြင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလႊတ္ေတာ္သို႕တင္ျပထား

        ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၁၆ဝဝ အက်ယ္အဝန္းတြင္ ထန္းတပင္စက္မႈဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ သိရသည္။
Monday, 17 December 2018 12:26

လာမည့္ႏွစ္တြင္သီလဝါဆိပ္ကမ္း စတင္အသုံးျပဳႏုိင္မည္ဟု JICAထုတ္ျပန္

        ကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ တန္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းကို ၂ဝ၁၉ ႏွစ္စတြင္ စတင္သုံးစဲြႏုိင္မည္ျဖစ္ ၿပီး ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ရန္ အစီအစဥ္ရွိ ေၾကာင္း ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအ ဂ်င္စီ (JICA) က ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။
Friday, 14 December 2018 10:19

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာပူးေပါင္း၍ အခ်ိဳရည္စက္႐ံုတည္ေဆာက္

        ထုိင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ Osotspa အမ်ား ပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္လြယ္ဟိန္းကုမၸ ဏီလီမိတက္တို႔သည္ သီလဝါအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အခ်ိဳရည္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ ကန္ေဒၚ လာ ၇၃ သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည္ဟု ေၾကညာသည္။
Tuesday, 20 November 2018 15:14

အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ား ပထမဆံုးတည္ေဆာက္မည္

          ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ပုသိမ္ငပုေတာလမ္း ၊ ပုသိမ္စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း၏ေျမဧက ၂ဝဝ ေက်ာ္ေပၚတြင္အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားအျမန္ဆံုးေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ CNQC အဖြ႔ဲက သိရသည္။
Tuesday, 13 November 2018 11:32

႐ြာသာႀကီးကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ

        သီလဝါဆိပ္ကမ္းအပါအဝင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိဆိပ္ကမ္းမ်ားအတြက္ ယာဥ္ေၾကာသြားလာေရးပိတ္ဆို႕မႈေလ်ာ့က်ကာကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ေသာ ရြာသာႀကီးကုန္တြင္းဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း Yangon Dry Port ကို ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Monday, 12 November 2018 14:35

ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေတာ့မည္

         ေျမဧကတစ္ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ဘီလ်ံ ၁၅ဝ ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ မႏၲေလး၊ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္းအတြင္း၌ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံသည့္ Gold AYA Mortors International Group ကုမၸဏီ၏ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံကို မတ္ ၂၄ ရက္က ပႏၷက္တင္အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ကာ စတင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။     
Saturday, 10 November 2018 11:10

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအဆင့္ ေလးဆင့္ခြဲျခား၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္

        ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ CITIC ကုမၸဏီတို႔အၾကား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္သည္။

Search Articles