ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီလွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းျပပြဲ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီလွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းျပပြဲ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီလွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းျပပြဲအား Fireworks Myanmar မွ ဦးေဆာင္၍ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

PowerEx & Builders Myanmar 2019 Exhibition ကို နိုင္ငံတကာရွိ Fireworks branch မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိပါတယ္။

 

buil

 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ရာ ယခုႏွစ္မွာ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ျပပြဲ (၅) ႀကိမ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာျပပြဲ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္တို႔ က်င္းပခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 

<< ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ Emerald Bay ကေပးမည့္ သုံးႏွစ္အငွား အာမခံ >>

 

ဤျပပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္မွစ၍ (၃) ရက္ေန႔အထိ Novotel Yangon Max Hotel, Yangon Ballroom တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အဆိုပါျပပြဲသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္နွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းျပပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္နွစ္မ်ားနဲ႔ မတူေအာင္ အစီအစဥ္မ်ားစြာ ထည့္သြင္းက်င္းပထားပါတယ္။

 

<< ျမန္မာ့အိမ္၊ၿခံ၊ေျမတြင္ Green Building ေပၚထြက္လာေရး ေဆာင္႐ြက္သြားေတာ့မည္>>

 

ျပပြဲဒုတိယေျမာက္ေန႔မွာ  B2B Session ၊ Technical Semina ႏွင့္ ျပပြဲ တတိယေျမာက္ေန႕တြင္ COD Accredited Conference ၊ Panel  Discussion မ်ားက်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

၎ပြဲဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစရွိေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ ေကာ္ရွိခဲ့ၿပီး ျပခန္းေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ရွိရာ UK ၊ USA ၊ ေဟာင္ေကာင္ ၊ ရွန္ဟုိင္း ၊တရုတ္ ၊ မေလးရွား ၊ အင္ဒိုနီးရွား ၊ စင္ကာပူ ၊ ဂ်ပန္ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ ထိုင္း အစရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားမွ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ ပါဝင္ျပသခဲ့ပါတယ္။

 

<< အာဆီယံအိမ္ျခံေျမျပပြဲလာမယ့္ ၾသဂုတ္လမွာက်င္းပမယ္>>

 

PowerEx & Builders Myanmar 2019 ကို Myanmar Electric & Electric Association (MMEEA) ႏွင့္ Myanmar Engineering Society (MES) မွအသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံေပးထားပါတယ္။

 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက www.myanmar-power.com  / www.myanmar-electric.com  / www.renewmyanmar.com  / www.build-myanmar.com  ႏွင့္ Fireworks Myanmar facebook page ကိုဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ပါတယ္။

 

ဒါ့အျပင္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၈၉၈၈၁၉၄၃၁ ႏွင့္ marketing.mm@asiafireworks သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္ရွင္။

 

Nilar Myot Win

 

Myanmar Builders Guide

Read 846 times
Rate this item
(0 votes)