The Last Day on Build Myanmar 2016

The Last Day on Build Myanmar 2016 Build Myanmar 2016

ကၽြန္မတို႔ Myanmar Builders Guide မွမီဒီယာ partner အေနျဖင့္ပါ၀င္ေသာ Build Myanmar 2016 ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွစတင္၍ Rose Garden Hotel တြင္က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

ယင္းပြဲတြင္ လူေနအိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ seminar မ်ား၊ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားအသိပညာေပးမ်ားစသည့္မ်ားပါ၀င္က်င္းပေနပါသည္။

ထိုပြဲတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားလာေရာက္ျပသေနေသာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ယေန႔တြင္ Build Myanmar 2016 ေနာက္ဆုံးေန႔သို႔ေရာက္ရွိေန၍ စိတ္၀င္စားေသာ ကၽြန္မတို႔ဧည့္သည္မ်ားကို လာေရာက္ႏုိင္ရန္ ဖိတ္ၾကားလုိက္ပါသည္။

စိတ္၀င္စားေသာဧည့္သည္မ်ားလာေရာက္ႏိုင္ရန္ယေန႔ Build Myanmar 2016 ပုံရိပ္မ်ားႏွင့္အတူကၽြန္မတို႔ Myanmar Builders Guide မွဖိတ္ၾကားလုိက္ပါသည္။

Read 1656 times Last modified on Wednesday, 16 November 2016 10:04
Rate this item
(0 votes)