တပတ်တာ ဆီဈေးနှုန်း

တပတ်တာ ဆီဈေးနှုန်း

4.6.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆီဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ 

(ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။)

 

 

 

3.6.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆီဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ 

 

 

 

2.6.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆီဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ 

 

 

 

1.6.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆေးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ 

 1.JPG

 

2.JPG

 

3.JPG

 

31.5.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆေးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။  

 

 

 

30.5.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆေးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။

YGN.JPG

MAX.JPG

DEN.JPG

29.5.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆေးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ 

29_5_2020.JPG

29_5_20202.JPG

29_5_20201.JPG

Read 202 times Last modified on Thursday, 04 June 2020 13:22
Rate this item
(0 votes)