ယနေ့ ဆီဈေးနှုန်း

ယနေ့ ဆီဈေးနှုန်း

3.6.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆီဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ 

 

(ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။)

 

 

2.6.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆီဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ 

 

 

 

1.6.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆေးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ 

 1.JPG

 

2.JPG

 

3.JPG

 

31.5.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆေးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။  

 

 

30.5.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆေးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။

YGN.JPG

MAX.JPG

DEN.JPG

29.5.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆေးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။ 

29_5_2020.JPG

29_5_20202.JPG

29_5_20201.JPG

 

28.5.2020 ရက်နေ့ လက်လီဆေးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါတယ်။

No photo description available.

 

No photo description available.

 

Image may contain: text

Read 574 times Last modified on Wednesday, 03 June 2020 14:33
Rate this item
(0 votes)