စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပမည္

စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပမည္ google

 

ျပည္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္၍ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ

 

ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ Myanmar Expo၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

 

Construction,Power& Mining Myanmar 2019,Renewable Energy Myanmar2019, MTA Myanmar 2019ႏွင့္ Subcon Myanmar2019စသည့္ ျပပြဲေလးခု၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ

 

က႑မ်ားကုိ စုေပါင္းကာ တစ္ေနရာ တည္း၌ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာ မ်ားကုိ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႕မွာယူသုံးစြဲေနရျပီး

 

ပစၥည္းကြာလတီကြာဟမႈ၊စိတ္တိုင္းမက်မႈႏွင့္ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းမႈတုိ႕ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

 

ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခုကုန္စည္ျပပြဲတြင္ တရုတ္၊ကုိရီးယား၊စင္ကာပူႏွင့္ထိုင္ဝမ္ႏုိင္ငံတုိ႕မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ျပသမည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

 

ျပပြဲက်င္းပသည့္ Informa Markets၏ ဒါရုိက္တာ ေဒၚျငိမ္းျငိမ္းေအးကေျပာသည္။

 

လာမည့္ ၂ဝ၂၃တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ နည္းပညာအသုံးျပမႈ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈးန္တုိးတက္လာစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္က လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုိက္ပါႏုိင္ရန္

 

ႏုိင္ငံတကာကုန္စည္ ျပပြဲမ်ား ျပသရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

 

ယခုႏွစ္တြင္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျပသသည့္ကုန္စည္ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ျပီး ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။      

 

Myanmar Builders Guide                                                                                            

Read 753 times
Rate this item
(0 votes)