ပဲခူး-ေညာင္ေလးပင္ရထားလမ္းပိုင္းတြင္အသုံးျပဳမည့္ ရထားသံလမ္းမ်ားခ်မႈၿပီးစီး

ပဲခူး-ေညာင္ေလးပင္ရထားလမ္းပိုင္းတြင္အသုံးျပဳမည့္ ရထားသံလမ္းမ်ားခ်မႈၿပီးစီး

 

ပဲခူး-ေညာင္ေလးပင္လမ္းပိုင္တြင္အသုံးျပဳမည့္ရထားသံလမ္းမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံမွ SPM Bangkok သေဘၤာမွာ

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ ဆူးေလဆိပ္ကမ္းသုိ႕ဆုိက္ကပ္ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။

 

အဆုိပါ ပင္လယ္ကူးေဘၤာေပၚမွအရွည္ ၈၂ ေပရွိေသာရထားသံလမ္းမ်ားကို ယင္းရက္နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ခ်ယူခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ရထားသံလမ္းမ်ား ခ်မႈေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားမွသိရသည္။

 

ယေန႕အထိဆူးေလဆိပ္ကမ္းသို႕ရထားသံလမ္းမ်ားတင္ေဆာင္လာသည့္သေဘၤာငါးစင္း ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး     ပဲခူး-ေညာင္ေလးပင္လမ္းပုိင္း တြင္အသုံးျပဳမည့္သေဘၤာသုံးစင္းျဖင္တင္ေဆာင္လာေသာ သံလမ္းအေခ်ာင္းေရ ၆၇၈၀ ပါဝင္သည့္

 

တန္ခ်ိန္ ၈၅၄၁ တန္နွင့္ေညာင္ေလးပင္-ေတာင္ငူ-လမ္းပိုင္းတြင္အသုံးျပဳမည့္ သေဘၤာတစ္စင္းျဖင့္တင္ေဆာင္လာေသာ သံလမ္းအေခ်ာင္းေရ ၂၃၈၅ ေခ်ာင္းပါဝင္သည့္ တန္ခ်ိန္ ၂၉၈၁ ဒသမ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

 

ယခုငါးၾကိမ္ေျမာက္ဆုိက္ကပ္ခဲ့သည္ပင္လယ္ကူးသေဘၤာေပၚတြင္ SPM Bangkok သေဘၤာျဖင့္ သံလမ္းေခ်ာင္းေရ ငါးေခ်ာင္းပါ ၄၆၂ ထပ္၊ သံလမ္းအေခ်ာင္းေရ၂၃၁၀ ၊ သံလမ္းတန္ခ်ိန္ ၂၉၁၀ ထပ္မံေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Source:Kyeemon  Myanmar Builders Guide

Read 1715 times Last modified on Saturday, 21 September 2019 17:56
Rate this item
(0 votes)