ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေတာ့မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေတာ့မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား google

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ေစ်းကြက္ရွာေဖြၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖုိ႔ ေအာက္တုိဘာလမွာ လာေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။

 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈတုိးျမွင့္ရန္နဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံနည္းပညာမ်ားဖလွယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး  "ေအာက္တုိဘာခရီးစဥ္ သူတုိ႔လာတဲ့အခါ ဒီမွာ စက္႐ံုေတြတည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္မလား၊ သူတုိ႔ထုတ္ကုန္ေတြ ေစ်းကြက္ရွိႏုိင္မလား၊ ဒါေတြကို ေလ့လာၾကမယ္ထင္ပါတယ္" လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

 

<< ျမန္မာ့မီးရထား လမ္းပိုင္း ၁ဝ ခု၏ ရထားထြက္မည့္အခ်ိန္ဇယားနွင့္ လတ္မွတ္ေစ်းနွုန္းမ်ား >>

 

ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတခရီးစဥ္အၿပီး ေတာင္ကုိရီးယားနဲ႔ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယား ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ စက္တင္ဘာ (၄) ရက္က နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ဒါ့ျပင္ ဒလတံတားနဲ႔ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတခရီးစဥ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

<< ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းထိန္းသိမ္းရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ဖိတ္ေခၚ >>

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေစ်းႏႈန္းသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္နုိင္ေရး စတာေတြကို ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေနပါတယ္။

 

<< Office Furnitures (လုပ္ငန္းသံုးပရိေဘာဂ) (19) >>

 

လက္ရွိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာလည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံထုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၱရားမ်ား သံုးစြဲေနၿပီး အိမ္အမိုးသြပ္ျပားမ်ားအပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္ရရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Myanmar Builders Guide

Read 2083 times
Rate this item
(0 votes)