Construction Materials

Wednesday, 31 October 2018 11:40

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ျပန္လိုက္ လာျခင္းႏွင့္လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း

           ျပည္တြင္းေဈးကြက္အတြင္း ေဒၚ လာေဈးႏွင့္ ေရႊေဈးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ အတြင္းအေရာင္းအဝယ္ျပန္လိုက္လာေၾကာင္း အိ္မ္ ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံမွစုံစမ္းသိရွိ ရသည္။            အေရာင္းအဝယ္ျပန္လိုက္လာေသာ္ လည္း ေဈးျမင့္တက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဝယ္ သူစိတ္ႀကိဳက္ေဈးကြက္အေနအထားသာ ျဖစ္ေနၿပီး ေဈးအနိမ့္ျဖင့္သာေရာင္းခ်ရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ ေဒၚလာ ေဈးနဲ႔ ေရႊေဈးေတြက တက္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ ေငြကိုင္ထားတဲ့သူတြက္ အိမ္ၿခံေျမေဈး ကြက္ထဲေရာက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ တဲ့ ရက္ပိုင္းက အေရာင္းအဝယ္ျပန္လိုက္ လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဈးကေတာ့ ေလၽွာ့ ေရာင္းၾကရတယ္။ ေဈးမမာဘူး”ဟုမ႑ိဳင္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းမွ ဦးသန္းဦးကေျပာသည္။            အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ ေဈးကြက္ လိုက္လာသကဲ့သို႔ အငွားေဈးကြက္ လည္း လွုပ္ရွားလာေၾကာင္း သိရသည္။ “သီတင္းကၽြတ္မွာ အငွားေတြျပန္ျဖစ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူလည္းအေရာင္း ေဈး ကြက္လိုပဲ အၿပိဳင္အဆိုင္ ၾကတဲ့ေန ရာမ်ိဳးကလြဲရင္ က်န္တဲ့ေနရာေတြက အက်ေဈးနဲ႔ပဲငွားရတယ္။ ေဒၚလာနဲ႔ ငွား ၾကတဲ့သူေတြလည္း ေဒၚလာေဈးတက္ေပ မယ့္ ေဈးေလၽွာ့ၿပီးငွားေနၾကရတယ္”ဟု ယင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။            ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ ရခိုင္အေရးကိစၥ၊ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားမွု၊ ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမွုမ်ားလည္း ဝင္ေရာက္မွု ေလ်ာ့က်လာၿပီး၊ ဝင္ေငြခြန္ ႏွုန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေၿမ ေဈးကြက္ မွာလည္း ျဖစ္သင့္သည့္ေဈးကြက္အေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။   လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း   ယင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္တိုဘာ(၂၉) ရက္တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ၿပီးေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ပါသည္။   အမ်ိဳးအမည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း ဘိလပ္ေျမ(Alpha) တစ္အိတ္ ၄,၂၅ဝ ဘိလပ္ေျမ(Crown) တစ္အိတ္ ၄,၃၅ဝ ဘိလပ္ေျမ (ၾကံ ႏွစ္ေကာင္) တစ္အိတ္ ၄,၃၅ဝ ဘိလပ္ေျမ(ဆင္ဗင္) တစ္အိတ္ ၄,၃ဝဝ အုတ္(ကုန္းအုတ္-ပထမတန္းစား) တစ္လံုး ၁၁ဝ-၁၁၇ အုတ္(ကုန္းအုတ္-ဒုတိယတန္းစား) တစ္လံုး ၁ဝဝ အုတ္(၈ေပါက္အုတ္)(အထုိင္ေစ်း) တစ္လံုး ၁ဝဝ ေနျပည္ေတာ္စက္အုတ္(၁ဝ)ေပါက္ တစ္လံုး ၇၅-၈၅ သဲ(အၾကမ္း) တစ္က်င္း ၁၁,ဝဝဝ သဲ(အႏု) တစ္က်င္း ၈ဝဝဝ ေက်ာက္ တစ္က်င္း ၄၅,ဝဝဝ ကာလစတီးအမုိးျပား 4angle(0.3mm)အပါး တစ္ေပ ၆၅ဝ-၅၅ဝ ကာလစတီးအမုိးျပား 4angle(0.312mm) တစ္ေပ ၆ဝဝ ကာလစတီးအမုိးျပား 4angle(0.36mm) တစ္ေပ ၈ဝဝ ကာလစတီးအမုိးျပား 4angle(0.346mm) တစ္ေပ ၉ဝဝ ကာလစတီးအမုိးျပား 4angle(0.42mm) တစ္ေပ ၉ဝဝ Two Stars(အနီေရာင္) တစ္ေပ ၃၅၅-၃၆ဝ ထံုး(၈ပိႆအိတ္) တစ္အိတ္ ၁,၄ဝဝ-၁,၆ဝဝ အိမ္ရိုက္သံ(2”-4) တစ္ပိႆ ၁,၅ဝဝ-၁,၇ဝဝ အိမ္ရိုက္သံ(1”1/2”) တစ္ပိႆ ၁,၇ဝဝ-၁,၈ဝဝ အိမ္ရိုက္သံ(1”) တစ္ပိႆ ၁,၇ဝဝ-၁,၈ဝဝ Source:Pyi Myanmar and 7day Weekly
Friday, 26 October 2018 10:37

အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒထြက္ရွိၿပီးသည္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႕စည္းမည္ ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း

           အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္သူမ်ားစနစ္တက်ႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒထြက္ရွိၿပီးသည္ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈအသင္း(ဗဟို)သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံထံမွ သိရသည္။
Wednesday, 17 October 2018 10:14

ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခြင့္မျပဳႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာအိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း

         အိမ္ရာမဲေပါက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိသည့္တုိင္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ဝယ္ယူျခင္းမရွိသူမ်ားကုိ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္သူ႔အိမ္ရာေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီမွသိရသည္။
Friday, 12 October 2018 13:44

ကန္႔သတ္ကုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

            ျပည္ပမွ တင္သြင္းေနသည့္ Ceramic Tiles အမ်ိဳးအစား ေႂကြျပားအား ကန္႔သတ္ကုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္၊ တင္သြင္းပါကလည္း အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းေက်ာက္ျပားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူသာယာဝတီေႂကြျပားစက္႐ုံ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုးမင္းသန႔္က ေျပာသည္။
Wednesday, 10 October 2018 15:03

ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံရန္ဇုန္ငါးဇုန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း

          ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံရန္ ဇုန္ရွစ္ဇုန္အား တင္ဒါေခၚယူထားရာတြင္ဇုန္ငါးဇုန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ သိရသည္။
Wednesday, 03 October 2018 11:17

ေျမ ၁၅ ဧကေပၚတြင္ ဟိုတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္း

          ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ငေထြး႐ူး ကၽြန္း ေျမ ၁၅ ဧကေပၚတြင္ ဟိုတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုကို ႏွစ္ ၅ဝ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ထံမွ သိ ရသည္။

Search Articles