ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အဆောက်အဦ ရေ မီး လျှပ်စစ် တည်ဆောက်ခြင်း တင်ဒါ

ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အဆောက်အဦ ရေ မီး လျှပ်စစ် တည်ဆောက်ခြင်း တင်ဒါ

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါ

==============

Read 474 times Last modified on Tuesday, 27 October 2020 21:54
Rate this item
(0 votes)
Tagged under