ရန်ကုန်တွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် စက်မှုဥယျာဉ်အတွက် Expressions Of Interest (EOI) ဖိတ်ခေါ်

ရန်ကုန်တွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် စက်မှုဥယျာဉ်အတွက် Expressions Of Interest (EOI) ဖိတ်ခေါ်

ရန်ကုန်တွင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် စက်မှုဥယျာဉ်အတွက် Swiss Challenge Tender Committee မှ Expressions Of Interest (EOI) ဖိတ်ခေါ် ထားပါသည်

Read 734 times Last modified on Thursday, 15 October 2020 15:50
Rate this item
(0 votes)