မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

၁။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (FSDP) အောက်တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် MIS Reporting System Application အတွက်လိုအပ်နေသော Lot-1 Servers, storage and software licenses for MIS Reporting System ၊ Lot-2 Network devices and implementation services for MIS Reporting System for Central Bank of Myanmar and Commercial Banks ၊ Lot-3 Require office equipment for MIS Reporting system monitor room & office room တို့ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

 

၂။ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များပါဝင်သော အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံကို (၁၇-၈-၂၀၂၀) ရက်မှ (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်အထိ ရုံးဖွင့်ရက်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ရုံးအမှတ် (၅၅)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတွင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၇-၉-၂၀၂၀) ရက် နေ့လယ် ၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ရုံးအမှတ်(၅၅)၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတွင် တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ (သတ်မှတ်ကာလထက် ကျော်လွန်သော တင်ဒါများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။)

 

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းလိုသူသည် တင်ဒါတန်ဖိုး၏ ၁% အား တင်ဒါအာမခံကြေးအဖြစ် ၃ လ သက်တမ်းရှိသော Bank Guarantee အား သတ်မှတ်တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အတူချိပ်ပိတ်တင်သွင်းရပါမည်။ (ငွေသား သို့မဟုတ် P.O Cheque ဖြင့် တင်သွင်းခြင်းကို လုံးဝ လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ)

 

၅။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၈၅၉၅၊ ၀၆၇-၃၄၁၈၂၉၃ နှင့် ၀၆၇-၃၄၁၈၁၇၁ တို့သို့လည်းကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန(ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲ)၊ ဖုန်း ၀၁-၉၅၅၅၅၃၀ နှင့် ၀၁-၉၅၅၉၄၈၉ Email လိပ်စာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို့ လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါကော်မတီ

Read 1113 times
Rate this item
(0 votes)