လမ်းဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လမ်းဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လမ်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း အထူးအဖွဲ့ (၂၁)၊ ညောင် တုန်းမြို့မှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရရှိလာသောရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား (မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

 

လိုအပ်သည့် လမ်းခင်းပစ္စည်းများ၏ အမျိုးအစား၊ အရေအတွက်၊ ဝယ်ယူလိုသည့် အသေးစိတ်စာရင်းနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လမ်းဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းအထူးအဖွဲ့ (၂၁)၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ) ရုံး၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် ၁၂-၆-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ဖော်ပြထားပါသည်။

 

၁။ တင်ဒါလျှောက်လွှာ စတင်ရောင်းချမည့်ရက် - ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ

၂။ တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့် အချိန် - ၂၉-၆-၂၀၂၀ရက်၁၅:၀၀နာရီ

၃။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်/ အချိန် - ၃၀-၆-၂၀၂၀ရက်၊ နံနက် ၁၀ နာရီ

၄။ တင်ဒါ တင်သွင်းစိစစ်ရွေးချယ်မည့်နေရာ - ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ)ရုံး လမ်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံ ကိန်းအထူးအဖွဲ့ (၂၁) ညောင်တုန်းမြို့

 

၅။ တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများကို ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ) ရုံး၊ လမ်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအထူးအဖွဲ့ (၂၁)၊ ညောင်တုန်းမြို့၊ ဖုန်း-၀၄၆-၂ဝ၂ဝ၃ တွင် ၁၆-၆-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။


တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ

လမ်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအထူးအဖွဲ့ (၂၁)၊

လမ်းဦးစီးဌာန

ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၁၂၁၆၁၅/၀၉- ၄၂၂၄၇၀၅၁၁/၀၉-၇၉၅၂၀၀၃၉၁

Read 4468 times
Rate this item
(0 votes)