မိမိဆန္ဒအလျောက် ကျပ် သန်း ၂,၀၀၀ အထက် စီမံကိန်း အဆိုပြုလွှာများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

မိမိဆန္ဒအလျောက် ကျပ် သန်း ၂,၀၀၀ အထက် စီမံကိန်း အဆိုပြုလွှာများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

အစိုးရကဖိတ်ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ/ အဖွဲ့အစည်းများက မိမိဆန္ဒအလျောက် စီမံကိန်းအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းလာပါက

ယှဥ်ပြိုင်တင်ဒါ ခေါ်ယူဆောင်ရွက်ရမည့် ကျပ် သန်း ၂,၀၀၀ အထက် စီမံကိန်း အဆိုပြုလွှာများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

 

 

Read 705 times
Rate this item
(0 votes)