စီမံကိန္း ၁၄၉ ခု ထည့္သြင္းထားသည့္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း

စီမံကိန္း ၁၄၉ ခု ထည့္သြင္းထားသည့္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း google

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းလုပ္ ငန္း ၁၄၉ ခု ထည့္သြင္းထားသည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး

ဦးျမင့္ ေသာင္းက ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္း သည္။

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး အဘက္ဘက္မွ စိစစ္၍ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေရး ဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

 

အဆိုပါ စီမံကိန္း ၁၄၉ ခုသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရဌာနစံုက ေရးဆြဲထားသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ၈၀ ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီး လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္းေကာ္မတီခုနစ္ရပ္ က တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

 

‘‘စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြအ ေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြ၊ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ၁၉-၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ကို အဆိုျပဳေရးဆြဲ ခဲ့ပါတယ္’’ ဟု ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။

 

၂၀၁၉-၂၀ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ပေရာဂ်က္ ဘဏ္တြင္ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္း အမ်ားစုုုျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

 

သို႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒၾကမ္း တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားၿပီး မည္သို႔ဆန္း စစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ထည့္သြင္း ထားသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ မသိရ သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ ခ်က္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ ေဇယ်က ဆိုသည္။

 

‘‘အမွန္ေတာ့ ဒါေတြထည့္ၿပီ ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ထည့္လဲဆိုတာ၊ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာ္မတီ မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ဒါကို မွတ္ တမ္းအျဖစ္ပဲ ထားရိွမယ္။ ဒီစီမံ ကိန္း ၁၄၉ ခုမွာ တစ္ခုခ်င္း၊ တစ္ခု ခ်င္းကို အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ခ်င္းအလိုက္ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလ်ာ ထားတယ္။

 

 

ဘာေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းထား တယ္ဆိုတာကို ခိုင္လံုေသာ အ ေထာက္အထားနဲ႔ အစိုးရက အ ေသးစိတ္ ရွင္းကိုျပရမယ္။ မရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မွတ္တမ္းအျဖစ္ပဲ ထားဖို႔ တင္ျပမယ္’’ ဟု

 

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဘ႑ာ ေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ မတီအတြင္းေရးမွဴးလည္း ျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာ သည္။

 

 

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၉-၂၀ တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသ ျဖင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရိွ ေစလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆို သည္။အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏

 

သေဘာထားကို ဆက္လက္က်င္းပမည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းက ေျပာသည္။

 

ထိုသို႔ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးရမည့္သူမ်ားတြင္ ဘ႑ာ ေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ မတီအမည္ကို ထည့္သြင္းျခင္း မရိွဘဲ ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

 

ယင္းဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည့္ ရက္အတိအက်ကိုမူ ေၾကညာထားျခင္း မရိွ ေသးေပ။

Myanmar Builder Guide 7Day Daily

Read 4741 times Last modified on Friday, 20 September 2019 12:55
Rate this item
(0 votes)