၂၀၂၁ တြင္ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေတာ့မယ့္ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီအဆင့္ျမင့္မဂၤလာေစ်းသစ္ၾကီး

၂၀၂၁ တြင္ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေတာ့မယ့္ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီအဆင့္ျမင့္မဂၤလာေစ်းသစ္ၾကီး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗညားဒလလမ္းႏွင့္စက္ရုံလမ္းေထာင့္မွာတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီလက္လီ၊ လကၠားေစ်းၾကီးကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိအဆင့္မီမဂၤလာေစ်းသစ္ၾကီးတြင္ basement ၂ လႊာအပါအဝင္ အလႊာေပါင္း ၁၇ လႊာပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအဆင့္ျ့မင့္မဂၤလာေစ်းၾကီးတြင္ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိမဂၤလာေစ်းၾကီးကို ေျမညီ Upper Floor မွ ၄ လႊာအထိကုိ အရင္ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားေဟာင္းမ်ားအား ၅ ေပပတ္လည္ဆုိင္ခန္းမ်ား၊ ေလွ်ာက္လမ္း ၅ ေပျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

<< Minglar Market in Yangon >>

 

Sun Myat Tun Construction မွေရာင္းခ်ေသာဆုိင္ခန္းမ်ားသည္ ၁၀ ေပပတ္လည္ဆုိင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Facilities အေနျဖင့္ ေလေအးေပးစက္မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမရွိေအာင္ Generator မ်ားထားရွိေပးထားျခင္း၊ ကိုယ္ပုိင္မီတာမ်ားပါရွိျခင္း၊

 

ေလွ်ာက္လမ္း ၁၀ ေပ၊ ၈ ေပ၊ ၇ေပက်ယ္ဝန္းေသာေလွ်ာက္လမ္းမ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Basement ၂ ထပ္တြင္ကားအစီးေရ ၄၀၀ ရပ္ႏုိင္မည့္ကားပါကင္ပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၆ လႊာတြင္ ကားအစီးေရ ၃၅၀ ရပ္ႏုိင္မည့္ ကားပါကင္ပါရွိအုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆင္ျမင့္မဂၤလာေစ်းၾကီး၏အလႊာမ်ားတြင္ ပစၥည္းအတင္အခ်ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ Lorry Carparking မ်ားလည္းပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

 

<< Iron (သံထည္) (140) >>

 

ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ပစၥည္းအတင္အခ်ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္၊ ကုန္ပစၥည္းအတင္အက်ဧရိယာမ်ား၊ ပစၥည္းအထုပ္အပုိးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ေနရာမ်ား၊ လက္တြန္းလွည္းမ်ားသြားရန္ေနရာမ်ားသီးသန္႕ စီစဥ္ေပးထားျခင္း၊

ကုန္တင္ကားမ်ားရပ္နားရန္ေနရာမ်ားသီးသန္႕စီစဥ္ထားမႈမ်ားပါရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Cargo Lift မ်ားႏွင့္ လူစီးဓာတ္ေလွခါး ၂၁ စင္းပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆုိင္ခန္းဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ဆုိင္ခန္းတန္ဖိုးကိုအတုိးမဲ့အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူသူ၏ပုိင္ဆုိင္မႈ အမည္ေပါက္စာအုပ္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

20 RAMP ENT1

 

<< Aluminium (အလူမီနီယံ) (946) >>

 

ကုမၸဏီမွေရာင္းခ်ေပးမည့္အလႊာမ်ားတြင္ ေျမညီထပ္ Lower Floor တြင္ ဘဏ္မ်ား၊ စူပါမားကတ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စားေသာက္ဆုိင္မ်ားထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၅ လႊာတြင္ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဆုိင္မ်ား၊ ၆ လႊာတြင္အဝတ္အထည္၊ အထည္အလိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုင္မ်ား၊ ၇ လႊာတြင္အထည္အလိပ္၊ ဖုန္းအပုိပစၥည္း၊

အလွကုန္၊ ဖန္စီပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဆုိင္မ်ား၊ ၈ လႊာတြင္ ကားကက္ဆက္ႏွင့္ ကားအလွဆင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးဆုိင္မ်ား၊ ၉လႊာႏွင့္ ၁၀ လႊာတြင္ ဂုိေဒါင္မ်ား၊

 

<< U9 ျပည္သူ႔အိမ္ရာစီမံကိန္း အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္ရက္ တုိးျမႇင္ >>

 

၁၁ လႊာႏွင့္ ၁၂ လႊာတြင္ Mini Office room မ်ားႏွင့္ အေပၚဆုံး ၁၃ လႊာတြင္ ရုပ္ရွင္ရုံႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျမညီထပ္ Lower Floor ကုိ Slab ေလာင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

 70285188 513986049164032 4813064261704089600 n 1

Myanmar Builders Guide

Read 4875 times Last modified on Thursday, 19 September 2019 13:41
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under

Related items