ေတာင္ဥကၠလာ သီလလမ္းရွိ (၆) ထပ္အေဆာက္အအုံ

ေတာင္ဥကၠလာ သီလလမ္းရွိ (၆) ထပ္အေဆာက္အအုံ google

        ထုိိအေဆာက္အအုံကိုအမွတ္ (၃၄၆, က+ခ)၊ သီလလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

        ယင္းအေဆာက္အအုံကို Thiri Zaw Construction မွတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

 

        အထပ္ေပါင္းေျခာက္ထပ္ပါ၀င္ၿပီး ေျမညီထပ္မွလြဲ၍  တစ္လႊာတြင္ႏွစ္ခန္းပါ၀င္ပါသည္။

 

        အခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၄၈၀ မွ က်ပ္သိန္း ၅၃၀ ၀န္းက်င္တြင္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

        Facilities အေနျဖင့္ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာေၾကြျပား(၆)ေပအျမင့္၊(အခင္းအပါ၀င္)၊ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ၊ လူေနထုိင္ခြင့္ BCC စသည္တုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။

 

Source: Thiri Zaw Construction
Myanmar Builders Guide

Read 2278 times Last modified on Saturday, 16 February 2019 14:40
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under