ေျမာက္ဥကၠလာတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ၆ ထပ္အေဆာက္အအုံ

ေျမာက္ဥကၠလာတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ၆ ထပ္အေဆာက္အအုံ Thiri Zaw construction

ထိုအေဆာက္အဦးကို အမွတ္(215 ½+214/ခ) ေမဓာ၀ီလမ္း၊ (ဇ) ရပ္ကြက္ ေျမာက္ဥကၠလာတြင္တည္ေဆာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိအေဆာက္အဦးကို Thiri Zaw Construction မွတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းအၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းအေဆာက္အဦးတြင္ အလႊာေပါင္း ၆ လႊာပါရွိၿပီး တစ္လႊာတြင္ တစ္ခန္းသည့္အျပင္ ဓာတ္ေလွခါးလည္းပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း ၁၈’x ၅၄’ က်ယ္၀န္းၿပီးအခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၆၅၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Facilities အေနျဖင့္ Master Bedroom(၁)ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာေၾကြျပား(၆)ေပ အျမင့္(အခင္းအပါအ၀င္)၊ ဘုိထိုင္၊ ေရပူ၊ ေရေအးစက္တပ္ဆင္ျခင္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္ေၾကြျပားခင္းျခင္း၊ မီးဖိုခုံ(ေၾကြျပား၊ စတီးေဘစင္၊ ေ၇ပိုက္)၊ ၾကမ္းခင္းအားကိုရီးယားပါေကးခင္းေပးျခင္း၊ ကိုယ္ပုိင္မီတာ၊ ေမာ္တာတပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ဓာတ္ေလွခါးတပ္ဆင္းေပးျခင္း ႏွင့္ Over head Steel Tank (၁) လုံးတပ္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ လူေနထုိင္ခြင့္ B.C.C ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႕ပါ၀င္ပါသည္။

Read 1404 times Last modified on Friday, 08 February 2019 16:26
Rate this item
(0 votes)