အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၆ ထပ္အေဆာက္အအုံ

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၆ ထပ္အေဆာက္အအုံ Royal Amm Construction and Decoration Group

ထုိ ၆ ထပ္အေဆာက္အအုံကို အမွတ္(၂၄၁)၊ (က-၄)လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္(က+ခ) ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအေဆာက္အအုံကို Royal Amm Construction and Decoration Group (ေတာ္၀င္ေအာင္ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရး) မွတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိအေဆာက္အအုံကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလပုိင္းတြင္ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၄၀’ x ၆၀’ အက်ယ္အ၀န္းရွိၿပီး အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၁၇’ x ၅၄’ က်ယ္၀န္းသည္။

အထပ္ေပါင္း ၆ ထပ္ပါ၀င္ၿပီး တစ္လႊာတြင္ ႏွစ္ခန္းပါ၀င္ပါသည္။

အခန္းေစ်းႏႈန္းမွာက်ပ္သိန္း ၄၅၀ မွ က်ပ္သိန္း ၅၅၀ ခန္႕ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Facilities အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ၊ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ အိမ္သာေရခ်ိဳးခန္း(ေၾကြျပားခင္း/ကပ္) နံရံ(5”) အျမင့္၊ မီးဖုိခန္း(ေၾကြျပားခင္း/ကပ္) ) နံရံ(5”) အျမင့္၊ စတီးေဘစင္၊ မီးဖိုခုံ၊ အိမ္ေရွ႕၀ရန္တာေၾကြျပားခင္း၊

အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ ကၽြန္းက်ီးေဘာင္/ကၽြန္းတံခါး၊ (၇၅) ဂါလံဘုိင္ဘာေရတိုင္ကီပါရွိသည့္ အျပင္ ေရမီး၊ ေဆးအျပည့္အစုံပါ၀င္ပါသည္။

Read 1365 times Last modified on Thursday, 24 January 2019 14:39
Rate this item
(0 votes)