No 45 Tha Pyay Mini Condo

No 45 Tha Pyay Mini Condo Google

ပေရာဂ်က္တည္ေနရာ

* အမွတ္(၄၅)၊ သေျပလမ္း၊ ေဝဠဳဝန္/ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းျ္မိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

အေဆာက္အအံုအမ်ိဳးအစား

* Mini Condo

Developer

Royal AMM

အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္

* ၇ ထပ္ ၊ ၁ လႊာ ၁ခန္း

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း

* 1100 Sqft

Facilities

* Pile Foundation ၊ Backup Generator,(24)Hour Security Service, Security Team,Security Officer, ၈ ေယာက္စီး ဓာတ္ေလွခါး

ေစ်းႏႈန္း

* တစ္ခန္း= ၁၁၅၀ သိန္း


ေငြေပးေခ်မႈစနစ္


* 20% Cash Down

* က်န္ေငြကို ကုမၸဏီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ၁၈ လ အရစ္က်

ယင္းပေရာဂ်က္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္နိင္ပါသည္။

 

Screenshot from 2018 12 26 15 16 08

Read 1711 times Last modified on Wednesday, 26 December 2018 15:22
Rate this item
(0 votes)