တင္ဒါေခၚဆိုနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈအၿပီးသတ္ေတာ့မည္

တင္ဒါေခၚဆိုနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈအၿပီးသတ္ေတာ့မည္ google

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚဆိုနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မွု အၿပီးသတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ (NYDC) က နိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

        အဆိုပါ တင္ဒါ ေခၚဆိုနိုင္ရန္ ပါဝင္မည့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္း အႀကိဳ အဆိုျပဳလႊာ (Pre-Project Documents -PPD)ကို ေဟာင္ေကာင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ China Communications Construction Company Ltd(CCCC) ကုမၸဏီႏွင့္ ညႇိႏွိုင္း ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သိရသည္။

NYDC ကုမၸဏီ အမွုေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိမ္းေဝက

“NYDC တင္ဒါ ေခၚဆိုနိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေဆြးေႏြး ညိဳႏွိုင္း မွုေတြ လုပ္တာ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ မၾကာခင္ အခ်ိန္တြင္းမွာ PPD မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ေၾကညာနိုင္မွာပါ”

ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

        တင္ဒါ ေခၚယူရန္ ပါဝင္မည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္း၊ ဗားကရာလမ္း အနီးမွ ၿမိဳ႕သစ္အထိ လွိုင္ျမစ္ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၆ လမ္းသြား တံတား၊ လက္ရွိ ပန္းလွိုင္ ျမစ္ကူး တံတားႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ ၂ လမ္းသြား တံတား၊ ၂၆ ကီလိုမီတာ ရွိေသာ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ ၿမိဳ႕ရြာ ၅ ခု၏ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံမ်ား၊ ကနဦး ေဆာက္လုပ္မည့္ ၁၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ရွိေသာ စက္မွုဇုန္ ဧရိယာ (Industrial Estate) အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

        ထို႔ျပင္ စီမံကိန္း တခုလုံးကို ေရေပးေဝနိုင္မည့္ ပမာဏရွိေသာ ေရသန႔္စင္ စက္႐ုံ (Water Treatment Plant)၊ စီမံကိန္း တခုလုံး အသုံးျပဳနိုင္သည့္ ပမာဏရွိေသာ ေရဆိုး သန႔္စင္စက္႐ုံ (Wastewater Treatment Plant)၊ တိုးျမစ္ အနီး ၿမိဳ႕ သစ္ႏွင့္ ၃၂ ကီလိုမီတာခန႔္ ကြာေဝးေသာ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရေပးေဝေရး ပင္မ အေဆာက္အအုံ (Water Intake Facility) ႏွင့္ အဓိက ေရျဖန႔္ေဝေရး ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရး ကြန္ရက္(Power Distribution& Transmission facilities) တို႔မွာ တည္ေဆာက္ေရး တင္ဒါ ေခၚဆိုမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

        အဆိုပါ PPD မူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ နိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ၿပ ထား သည္။

“ဒီ PPD မွာပါဝင္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္ေတြကို တင္ဒါ စတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေၾကညာသြားမွာပါ။ အခု က်ေနာ္ ေျပာခဲ့တာ ေတြက NYDC ရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တခ်ိဳ႕ျဖစ္တယ္။ NYDC အေနနဲ႔ PPD အျမန္ဆုံး အၿပီးသတ္နိုင္ဖို႔၊ NYDC Challenge ကို အျမန္ဆုံးစနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္”

ဟု ဦးသိမ္းေဝက ေျပာသည္။

        ၿမိဳ႕သစ္အတြက္ Master Plan ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းကို စင္ကာပူ ကုမၸဏီ တခု ျဖစ္သည့္ AECOM မွ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိကာ စီမံကိန္း နယ္နိမိတ္ အတြင္း အေၾကာင္း တစုံတရာ ေပၚေပါက္လာလၽွင္လည္း ေျဖရွင္းေပးနိုင္မည့္ အဖြဲ႕ (Social and Compliance ) တခုကို ထားရွိ သြားမည္ ဟု ဆိုထားသည္။

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘတ္ ဂ်က္ခ်ထားေပးသည့္ ရန္ပုံေငြထဲမွ က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ မတည္ထားၿပီး စီမံကိန္း တခုလုံး၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရက ခန႔္မွန္းထားသည္။

        ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းကို ေျမဧက ၂ ေသာင္းေက်ာ္ေပၚတြင္ ပထမအဆင့္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူ နိုင္ငံ ထက္ ၂ ဆ က်ယ္ဝန္းမည္ ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းသည္ အလုပ္အကိုင္သစ္ ၂ သန္းကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္ ဟုလည္း တိုင္း အစိုးရက ေျပာၾကားထားသည္။

        ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွူး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က“ၿမိဳ႕သစ္ စီမံ ကိန္း က ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အဆင့္ကေတာ့ မွတ္တမ္းပဲ တင္ထားတာေပါ့ေနာ္။ အေသးစိတ္လည္း မရွင္းရေသး ပါ ဘူး။ အေသးစိတ္ ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ပထမ အႀကိမ္တုန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ကုန္ခါနီး ေလးမွာ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ဒါကို အစိုးရက အရင္လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳသြားလို႔ တို႔လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ စရာ မလိုေတာ့ဘူး၊ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳၿပီးၿပီလို႔ ယူေကာင္း ယူဆနိုင္ပါတယ္။ ဒါ က်ေနာ့္ အျမင္ ေျပာတာ။ ဒီအျမင္ကို က်ေနာ္တို႔ က လက္မခံတာ”ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

        ဆက္လက္၍ ၎က“ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အရင္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳတာ မွန္ေသာ္လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ အရမ္း ေျပာင္းသြားၿပီ။ အရင္ ကုမၸဏီနဲ႔လည္း စာခ်ဳပ္ဖ်က္လိုက္ၿပီ။ ေနာက္တခါ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ေမးခြန္းေတြ ေမး တယ္။ ေမးခြန္းေတြကလည္း လုံလုံေလာက္ေလာက္ လာမေျဖေသးဘူး။ ဒါကိုလည္းပဲ သူဆက္ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကန႔္ကြက္သြားမွာပါ”ဟု ေျပာဆိုသည္။

        စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုလၽွင္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ကို မခံယူဘဲ လုပ္ေဆာင္၍ မရေသာ ေၾကာင့္ ကန႔္ကြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔မွာ စီမံကိန္း ေကာ္မတီလည္း ရွိတယ္။ ေကာ္မတီနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အစိုးရရဲ့ တကယ္တမ္း လုပ္ၿပီ ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ေနလဲ ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန ဥပေဒနဲ႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ သြားလို႔ ရမလဲ ဆို တာ လုပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္”

ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

        ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ တိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ ေဝဖန္မွုမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

        New Yangon Development Co.,Ltd (NYDC) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ လ ၃၁ ရက္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေၿမ လုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွု လုပ္ငန္း အစရွိသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ မစၥတာ ဆပ္ခ်္ပန္း (ေခၚ) ဦးသိမ္းေဝကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ တိုင္းအစိုးရက တာဝန္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

        ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မွု မရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူသုံး သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ (Mass transit system) ထားရွိရန္ အတြက္ Oriental Consultants Japan Co., Ltd ကို လမ္းပန္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မွု ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္ အႀကံေပး (Transport planner and traffic impact assessment consultant)အျဖစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္က ခန႔္အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source:irrawaddy

Read 1934 times
Rate this item
(2 votes)
Tagged under

Related items