ထင္းရႈးၿမိဳင္ Apartment

ထင္းရႈးၿမိဳင္ Apartment Google

ပေရာဂ်က္တည္ေနရာ

* ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕လမ္းမေပၚ၊ ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တို႕အနီး

ခန္႔မွန္းေျခပေရာဂ်က္စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္

* ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္တြင္စတင္ခဲ့၍ ၂၀၁၉ ႏွစ္စတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ဟုခန္႔မွန္း

အေဆာက္အအံုအမ်ိဳးအစား

* Apartment

အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္

* ၄ ထပ္ခြဲ တစ္လႊာ ၄ ခန္း

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း

* စတုရန္းေပ ၇၀၀

Facilities

* 1MBR , 1BR
* 2units WC
* Security
* Lift
* Car Parking

ေစ်းႏႈန္း

* က်ပ္သိန္း ၄၅၀ - ၅၀၀ ၀န္းက်င္

ပေရာဂ်က္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

Source : iGreen Development

Read 2141 times Last modified on Thursday, 08 November 2018 15:46
Rate this item
(0 votes)