No.4 Mingalar Apartment

No.4 Mingalar Apartment Google

ပေရာဂ်က္တည္ေနရာ

* အမွတ္(၄)၊ မဂၤလာလမ္း၊(၁၆)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္(ေဘာက္ေထာ္)၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈအေျခအေန

* လုပ္ငန္းမ်ာစတင္ေဆာင္ရြက္

Developer


Nhm Construction Co,Ltd


အေဆာက္အအုံအမ်ိဳးအစား


* Luxury Type mini condo


ေျမအက်ယ္အ၀န္း

*၈၃ ေပ x ၇၃ ေပ

အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္

* ၈ ထပ္ခြဲ၊ ၁ လႊာ ၂ ခန္း

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း

* ၃၈ ေပ x ၅၈ ေပ ၆ လက္မ

 

Facilities


* ဓာတ္ေလွခါးႏွစ္စီးပါ၀င္၊ Pile Foundation ၊ Basement car parking ၊ swimming pool ၊ mini gym


ေစ်းႏႈန္း


* က်ပ္သိန္း ၂၈၀၀

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

* ညိွႏိႈင္း

ပေရာဂ်က္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္နိင္ပါသည္။

ပေရာဂ်က္၏ တည္ေနရာကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္နိင္ပါသည္။

Read 1827 times Last modified on Tuesday, 02 October 2018 16:20
Rate this item
(2 votes)