Thu Ra Maung Residence

Thu Ra Maung Residence Google

ပေရာဂ်က္တည္ေနရာ

* အမွတ္(၉၆)၊ သူရလမ္း၊(၉)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ပေရာဂ်က္စတင္မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္

* ၂၀၁၉ မတ္လတြင္စ၍ ၂၀၂၀ ဇြန္လတြင္ၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္း

 

Developer

 

Nhm Construction Co,Ltd

 

ေျမအက်ယ္အ၀န္း

 

* ေပ ၄၀ x ၆၀

 

အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္

 

* ၈ ထပ္တိုက္၊ ၁ လႊာ ၂ ခန္း

 

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း

 

* ၁၇ ေပ x ၅၃ ေပ

 

Facilities

 

* ဓာတ္ေလွခါးတစ္စီးပါ၀င္၊ Pile Foundation

 

ေစ်းႏႈန္း

 

* က်ပ္သိန္း ၇၂၀

ပေရာဂ်က္၏တည္ေနရာကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

ပေရာဂ်က္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

 

Thu Ra Maung Residence

Read 2189 times Last modified on Wednesday, 26 September 2018 16:39
Rate this item
(0 votes)