စင္ကာပူစတိုင္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္မည့္ Condominium(Zaw Gyi-Unicode)

Wednesday, 17 January 2018 14:24

၎ကြန္ဒိုသည္အမွတ္(၄၁၃/ခ) ၊ ၁၁ လမ္း ၊ ၁၁ ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Diamond VII(Zaw Gyi - Unicode)

Tuesday, 16 January 2018 11:41

၎ Apartment ကိုအမွတ္(၇၃၇/က) ၊ အႆက(၂၅)လမ္း  ၊ (၁၀)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Diamond III(Zaw Gyi - Unicode)

Monday, 15 January 2018 13:27

၎ Apartment ကိုအမွတ္(၆၀၀/ခ) ၊ ဇာနည္(၁၂)လမ္း  ၊ (၉)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Ruby II ( Zaw Gyi - Unicode)

Friday, 12 January 2018 15:02

၎ Apartment ကိုအမွတ္(၆၂) ၊ ဓမၼရာဇာ(၃၀)လမ္း  ၊ (၁၀)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Ba Htoo Residence(Zaw Gyi - Unicode)

Wednesday, 10 January 2018 12:52

၎အိမ္ရာကိုအမွတ္(၅၆) ၊ ဗိုလ္မႈးဗထူးလမ္းမၾကီး ၊ (၄၃)ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းမည္။

Ruby 36 Condominium(Zaw Gyi - Unicode)

Tuesday, 09 January 2018 15:07

၎ကြန္ဒိုသည္အမွတ္(၁၁၇/၁၂၇) ၊ ၃၆ လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Mya Thazin Condominum

Monday, 08 January 2018 13:26

၎ကြန္ဒိုသည္အမွတ္(၉၈) ၊ ပန္းဆိုးတန္းအေပၚလမ္း ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

LANMADAW RIVER VIEW TOWER(Zaw Gyi - Unicode)

Friday, 05 January 2018 13:37

၎တာ၀ါကိုအမွတ္(၅၄၄/၅၄၆) ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Page 1 of 37
Myanmar Builders Guide

Subscribe to our mailing list to get the updates to your email inbox.

Please wait