Rosehill Residences

Rosehill Residences

Rosehill Residences ့ စီမံကိန္းကေတာ့ စင္ကာပူ-ျမန္မာ ဖက္စပ္တည္ေဆာက္မည့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမေပၚက အထပ္ျမင့္လူေနကြန္ဒို ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ပမာဏ

ေျမအမ်ိဳးအစားမွာ ဂရန္ေျမျဖစ္ၿပီး၊ Rose Hill မွ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို Rose Hill Soilbuild  ဖက္စပ္ကုမဏီ အေနျဖင့္ ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ ခန္႕ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံ မည္ျဖစ္ၿပီး  Soilbuild  ကုမၸဏီ က ေဒၚလာ ၅၀.၄ သန္းတန္ “ဒီဇိုင္းနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး“ ကန္ထရီုက္ကို  Rose Hill Soilbuild  ထံမွ ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုစီမံကိန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္ ၇ ဦး ပူးေပါင္းထားသည့္ Rose Hill ႏွင့္ စကၤာပူမွ အႏွစ္ ၄၀ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ Soilbuild Group  တို႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ Rosehill Residence ရွိ ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွာ Max Myanmar မွ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊  Loi Hein  မွ ဦးစိုင္းစံထြန္း၊  Ayeyar Hinthar မွ ဦးေဇာ္၀င္းရွိန္ ၊ ေအာင္ျမင္သူ ကုမၸဏီ မွ ဦးလွမ်ိဳး ၊ ရုပ္ရွင္မင္းသား ေျပတီဦး ၊ ဦးစိုးမင္းလတ္ ႏွင့္ ဦး ေက်ာ္လင္း တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

Rose Hill ၏ပိုင္ဆိုင္မႈရွယ္ယာ အေနျဖင့္ မွ ဦးေဇာ္ေဇာ္ က ၃၀% ၊ ဦးေဇာ္၀င္းရွိန္က ၂၈% ၊ ေဒါက္တာ စိုင္းစံထြန္းက ၁၅% ၊ဦးလွမိ်ဳးက ၁၅% ၊ ရုပ္ရွင္မင္းသားေျပတီဦးက ၅% ၊ ဦးစိုးမင္းလတ္က ၅% ႏွင့္ ဦးေက်ာ္လင္းက ၂% အသီးသီးပိုင္ဆိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

ေျမအမ်ဳိးအစားမွာ ဂရန္ေျမအမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ ႏွစ္ ၇၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

အေဆာက္အဦး

Rosehill Residence သည္ ၂၄ ထပ္အျမင့္ ဇိမ္ခံ လူေန ကြန္ဒိုမီနီယံ ျဖစ္ၿပီး လူေနတိုက္ခန္း ၁၇၆ ခန္းပါ၀င္ပါသည္။

ေျမေပၚ ႏွစ္ထပ္ႏွင့္ ေျမေအာက္ ေလးထပ္တြင္ ကားပါကင္ ပါရွိၿပီး လူေနတိုက္ခန္းမ်ားမွာ ၁၃ ထပ္ႏွင့္ ၁၄ ထပ္မွလဲြ၍ က်န္အထပ္မ်ားတြင္ ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို ၁၃ ထပ္ႏွင့္ ၁၄ ထပ္ ကို  တည္ေဆာက္သူက Club Floor  ဟု ရည္ညႊန္းထားၿပီး ေရကူးကန္ ၊ အားကစား ခန္းမ၊ Spa , စာၾကည့္တိုက္ ၊ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ခန္း၊ စသည္ျဖင့္ အပန္းေျဖ Facilities  မ်ား ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၂ လႊာတြင္ Penthouse ျပဳလုပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးအေနျဖင့္ Pile Foundation ကို Positive Pioneer က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို လေပါင္း ၄၀ အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးရန္ရာထားသည္။

ဒီဇိုင္းႏွင့္နည္းစနစ္မ်ား

စီမံကိန္းဒီဇိုင္းကို Soilbuild ကသာ ေရးဆဲြထားၿပီး စင္ကာပူစတိုင္ျဖစ္ကာ စင္ကာပူစံႏႈန္းႏွင့္ တန္းတူရွိသည္ဟုဆိုသည္။

အထပ္တစ္ထပ္တြင္ အခန္း ၉ ခန္းပါကာ ထို ၉ ခန္းမွာ တစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး ပံုစံမတူဘဲ ကဲြကဲြျပားျပား ေရးဆဲြ ထားသည္။ ထို႕အျပင္ duplex ဟု ေခၚေသာ ႏွစ္ထပ္တိုက္ခန္းမ်ား အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ ေရကူးကန္မ်ားပါ၀င္သည့္ sky villa မ်ားလည္းပါ၀င္သည္ ဟု သိရွိရသည္။

Company Country of Origin

Role

 

Rose Hill Myanmar Landowner
Rosehill-Soilbuild Singapore-Myanmar JV Developer
Soilbuild Singapore Design and Build
Positive Pioneer Myanmar Piling

တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး အိပ္ခန္း ၃ ခန္းပါ၀င္ၿပီး ၊ အမ်ားဆံုး ၅ ခန္းပါ၀င္ကာ အက်ယ္အ၀န္းအေနျဖင့္ ၁၈၀၀ စတုရန္းေပ မွ ၆၃၀၀ စတုရန္းေပ အထိရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အခန္းမ်ားတြင္ မိသားစု ႏွစ္စု အတူေနထိုင္နိုင္ရန္  အဆင္ေျပေသာ  dual-key  စနစ္မ်ား ထည့္သြင္းေပးထားသည္ ဟု ဆိုသည္။

ေျမညီထပ္မွ ႏွစ္ခန္းတဲြမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ကားပါကင္မ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။      

လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၄ နာရီ စီစီတီဗီ ေစာင့္ၾကည့္စနစ္ ၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး စနစ္ မ်ားပါ၀င္ၿပီး၊ Backup Generators, Centralized Communication System, Data Outlets,Infinity Pool, Jacuzzi, BBQ space, Sky Terrace, Club Floor, Gym, Yoga Room, Function Rooms, Children’s Playground Space  မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိသည္။

Pricing and Sales Model

အေရာင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လူေနခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ကာ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ ၁ စတုရန္းေပကို ေဒၚလာ ၃၀၀ မွ စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေပးေခ်မႈကို အရစ္က် ၄ ႏွစ္ စနစ္ျဖင့္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

Supplier and equipment

Company Brand

Item

 

Positive Pioneer Sany 2 x Drilling rig
Positive Pioneer Sany Hydraulic excavator
- Hitachi Sumimoto Cranes
Read 8738 times Last modified on Thursday, 09 August 2018 15:01
Rate this item
(0 votes)