Sea View Condo - Myeik

Sea View Condo - Myeik

ဤစီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Hong Kong Future Group မွ ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ၿဖိဳးထြန္း အင္တာေနရွင္နယ္ျဖင့္ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္မည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟု အညြန္းဆိုထားသည္။

ထိုစီမံကိန္းကို sea view condo ဟု ေခၚဆို၍ တနသၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရပုန္းနယ္ေျမ ကမ္းနားလမ္း သဲကြင္း Myeik Shopping Mall အနီး မွာ တည္ေဆာက္မယ့္ အထပ္ျမင့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။

ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ

စုစုေပါင္းေျမ ၂၈ ဧက အနက္ နဲ႕Hong Kong Future Group က မတည္ရင္းႏွီးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ျဖင့္စတင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအလံုးစံုအတြက္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု သိရွိထားသည္။

Sea View Condo  အုတ္ျမစ္ခ် ပ႑က္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးပဲြ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႕မနက္ ဂ နာရီက ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအခ်ိန္ကာလ

စီမံကိန္းတြင္ ေပ ၁၀၀၀ အျမင့္ ရွိ အထပ္ ၃၀ အေဆာက္အဦး အလံုး ၃၀ ပါ၀င္မည္ဟု လ်ာထားၿပီး စီမံကိန္းအား ေျမ ၂၈ ဧက အနက္ ၁၂ ဧကတြင္ ၁၄ လံုးျဖင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု သိရွိရသည္။  က်န္ေျမ ၁၆ ဧကအတြက္ ဒီဇိုင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို ပထမဆံုး ေျမ ၁၂ ဧကတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ၁၄ လံုးကို ပထမဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာေလာက္မွစ၍ ၅ လံုးေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ေျမဆီလႊာ စမ္းသပ္မႈမ်ား Geo-Friends Engineering and Construction မွ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို ၅ လံုးတြင္ တစ္လံုးမွာ ၂၂ ထပ္ျမင့္ၿပီး က်န္ အလံုးမ်ားမွာ အထပ္ ၃၀ ရွိပါသည္။

ေျမဆီလႊာစမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဇူလိုင္လကုန္တြင္ အၿပီးသတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး အား ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကို Hong Kong Future Group မွ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမ ၅ လံုးအား  ၃ ႏွစ္အတြင္း ၿပီးမည္ဟု ဆိုသည္။

Sea View Condo စီမံကိန္း ငလ်င္ဒဏ္  ၈.၅ ခံနိုင္ေအာင္ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္ ေပ ၁၀၀၀ ထိ ခ်    ၍ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အခန္းအေရအတြက္ အတိအက်မွာ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ တိုက္ခန္းအတိအက်မထြက္ရွိေသးေသာ္လည္း ပထမဆံုး ေဆာက္မည့္ ၅ လံုးတြင္ တိုက္ခန္းအေရအတြက္ ၈၈၈ ခန္း ပါမည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ သိရွိႏိုင္သည္။

No Storey Apartment No.

Completion date

1 22-storey 105 2019
2 30-storey 145 2019
3 30-storey 174 2019
4 30-storey 232 2019
5 30-storey 232 2019

ထုိ႔အျပင္ထိုစီမံကိန္း၀င္းႀကီးအတြင္းတြင္ အပန္းေျဖရြက္ေလွဆိပ္ကမ္း၊  ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ ၾကယ္၅ပြင့္အဆင့္ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားလည္းပါ၀င္မည္ဟု သိရွိရသည္။

ေခတ္မီ အားကစား ခန္းမ၊ ေရကူးကန္၊ ေဆးခန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖူဆယ္ေဘာလံုးကြင္းမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းမ်ား၊ အစည္းအေ၀း ခန္းမႏွင့္ မဂၤလာခန္းမအျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ ခန္းမက်ယ္ႀကီးမ်ား စသည္တို႕ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

Pricing and Sales Model

လက္ရွိတြင္ စေဆာက္မည့္ တုိက္ ၅ လံုးအား အေရာင္းဖြင့္ထားၿပီး booking မ်ား စတင္လက္ခံေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

အခန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ two bed room, three bed room စသျဖင့္ ရွိၿပီး အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၉၅၁ စတုရန္းေပမွ ၁၆၃၀ စတုရန္းေပအထိ ရွိသည္။

ေစ်းႏႈန္းကို ၁ စတုရန္းေပလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဟု လက္ရွိလ်ာထားၿပီး ၾသဂုတ္လ ေလာက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းအတိအက်ထြက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြစတင္ ေခ်ကာ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ဟု သိရွိရသည္။ ေငြေခ်မႈစနစ္တြင္လည္း လက္ငင္းႏွင့္ အရစ္က်ဟူ၍  ႏွစ္မ်ဳိးသတ္မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိတြင္ အရစ္က်စနစ္ကို ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာမည္ ဆိုသည္ကို မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

Contact number to Sea View Condo - 09776842783

Read 13431 times Last modified on Thursday, 25 May 2017 15:10
Rate this item
(2 votes)