The Leaf Residence

The Leaf Residence

ယခုတင္ျပမယ့္ စီမံကိန္းကေတာ့ ၂၀၄ ၊ ဓမၼသုခေက်ာင္းလမ္း လိွဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေျမ ၂.၇ ဧကေပၚတြင္ တည္ရွိ ေနသည့္ The Leaf Residence ဆိုတဲ့ ရန္ုကုန္ၿမိဳ႕ရွိ  တန္ဖိုးသင့္ ကြန္ဒို မီနီယံ ျဖစ္သည္။

The Leaf Residence ကို တည္ေဆာက္သူကေတာ့ Nay Min Kaba Gems & Jade Mining  ကျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ေျမႀကီးေပၚမွာ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

စီမံကိန္းသည္ အမွတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၄၅ သန္းခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ တည္ေဆာက္ ကာ  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ဒီဇိုင္းႏွင့္နည္းစနစ္မ်ား

စီမံကိန္းမွာ ၁၂ထပ္ခဲြ ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေလး လံုး ပါ၀င္ၿပီး အခန္းအေရအတြက္ ၃၁၅ ခန္း ပါ၀င္သည့္ အခန္း ပံုစံ ၇ မ်ိဳးပါရွိသည္ဟုဆိုသည္။ အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ  ၅၆၀ စတုရန္းေပမွ ၃၂၅၂ စတုရန္းေပ ထိ အစားစား ရွိသည္။  

ဤစီမံကိန္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားးမွ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြခဲ့ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ ပိုင္းႏွင့္ စီမံကိန္း ႀကီးၾကပ္ေရး မ်ားကို စင္ကာပူကုမဏီမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အေဆာက္အအံု ၾကမ္းခင္း ဧရိယာ စုစုေပါင္းက ၈၀၀,၀၀၀ စတုရန္းေပ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ေျမေအာက္ထပ္ႏွစ္ထပ္တြင္မူ ကားပါကင္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကားအစီးေပါင္း ၃၉၁ စီး ရပ္နားနိုင္မည္ ဟုဆိုသည္။

ပါ၀င္ေသာကုမဏီမ်ားႏွင့္ Specialist

Company

Country of origin

Role

IME Construction

ျမန္မာ

ေဆာက္လုပ္ေရး

Design Worldwide Partnership

ထိုင္း

ဗိသုကာႏွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္

Spine Architects

ျမန္မာ

ျပင္တြင္းဗိသုကာအႀကံေပး

A & A Consultant

စင္ကာပူ

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အေဆာက္အအံု ဖဲြ႕စည္းပံု အင္ဂ်င္နီယာ

Pesko (Myanmar)

စင္ကာပူ

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ေရြ႕လွ်ားမႈဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာ

Surbana Jurong

စင္ကာပူ

စီမံကိန္းႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး

The Leaf Residence တြင္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေရကူးကန္ ၊ ပန္းၿခံ ၊အားကစား ခန္းမ စသည္ျဖင့္ facilitiesrs မ်ားထည့္သြင္းထားသည္။ 

အေဆာက္အအံုတစ္ခုတြင္ ဓာတ္ေလွကား ၃ စင္းစီ တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး လံုၿခံဳေရးအတြက္  CCTV  ႏွင့္ Security Card စနစ္မ်ားလည္းပါရွီမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မီခိုး ေထာက္လွမ္း ကိရီယာမ်ား ၊ မီးလန္႕အခ်က္ေပးကိရိယာမ်ား ၊ မီးေလာင္လ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ေရပန္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရး ကိရိယာမ်ား ကိုပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမည္ ဟုဆိုသည္။

လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္မႈ အတြက္ မီးစက္မ်ား လည္း ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအုံအတြင္းတြင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရသန္႕စင္စနစ္ျဖင့္ ေရျဖန္႕ခ်ိေရး လုပ္ေဆာင္မည္ ဟုဆိုသည္။

Pricing and Sales Model

လက္ရွိတြင္ အေဆာက္အအံု B, C, D တို႔ မွ တိုက္ခန္းမ်ားအား အေရာင္းဖြင့္ထားၿပီး အေဆာက္အအံု A ကို ေနာင္အခ်ိန္တြင္ အေရာင္းဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။

ေစ်းႏႈန္းကို အနည္းဆံုး တစ္စတုရန္းေပလ်င္ ၁၂၅ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး တစ္စတုရန္းေပလ်င္ ၁၄၀ ေဒၚလာ ခန္႔သတ္မွတ္ကာ အျခားေသာလက္ရွိေစ်းကြက္ေပၚတြင္ ရွိေသာ ကြန္ဒိုမီနီယံ မ်ားႏွင့္ႏႈိုင္းယွဥ္လ်င္ ေစ်း သက္သာ သည္ဟုဆိုပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း အခန္း၀ယ္ယူရာတြင္ ေၾကြျပားကပ္ျခင္း ၊ နံရံေဆးသုတ္ျခင္း ၊ ပါေကးခင္းျခင္း ၊ စသည္တို႔ကို ၀ယ္သူက ကိုယ့္စားရိတ္ႏွင့္ကိုယ္ လုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။       

အခန္း၀ယ္ရာတြင္ ေငြေပးေခ်သူအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္အရစ္က် ၊ သံုးႏွစ္အရစ္က် ၊ ငါးႏွစ္အရစ္က် စသည္ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္၍ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည္ဟုဆိုပါသည္။

Read 9318 times Last modified on Monday, 30 May 2016 19:11
Rate this item
(0 votes)