Swe Daw City

Swe Daw City

စြယ္ေတာ္စီးတီးအိမ္ရာ သည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေျမာက္ဖက္ အဓိက၀င္ေပါက္ အမွတ္(၃) လမ္းမႀကီး အနီး မဂၤလာဒံုဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေျမဧက (၃၀) ေပၚမွာ တည္ေဆာက္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္း Developer မွာ ဂမုန္းပြင့္ ကုန္တိုက္ပိုင္ရွင္ Grand Style ျဖစ္ျပီး တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားအေနနဲ႕ အခ်ိဳးက် ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုင္မာစြာရမယ့္ စုေပါင္းအိမ္ရာစီမံကိန္း ဟုသိရွိရပါသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံ G4 Architect မွ ဗိသုကာဒီဇိုင္းေရးဆဲြၿပီး၊ Pile Foundation ၊ ေခတ္မီ Post-Tensioned စနစ္နဲ႕ 10” Concrete Slab ၊ ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္တဲ့ Shear Wall မ်ားထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ထားပါမယ္။

ပါဝင္သည့္ company မ်ားအက်ဥ္း

Company Country Role
Grand Style Myanmar Developer
G4 Architect Thailand Architect
Art Royal Myanmar Interior and painting work

 

ပါဝင္သည့္အေဆာက္အအံုမ်ား ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအခ်ိန္ကာလ

စီမံကိန္းတြင္ ၈ ထပ္အေဆာက္အအံု ၈ လံုးပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အပိုင္း ၄ ပိုင္းပိုင္း၍ ၂၀၁၉ တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။

တစ္ပိုင္းတြင္ အေဆာက္အအံု ၂ လံုး ပါ၀င္ကာစုစုေပါင္း တိုက္ခန္း ၃၈၀ ခန္႔ ပါ၀င္မည္ဟု သိရွိရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ အေနျဖင့္ အပိုင္းတစ္ပိုင္းကို တစ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္မည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

လက္ရွိ တြင္ Phase 1 အျဖစ္ Building A ႏွင့္ Building B ႏွစ္လံုးကို စတင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေဆာက္အဦးအတြင္းတြင္ ေရကူးကန္၊gym ႏွင့္ ေစ်းဝယ္စတိုးမ်ား ပါရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

တိုက္ A နဲ႔ တိုက္ B ႏွစ္လံုးမွာ အခန္းစုစုေပါင္း ၃၈၀ ရွိပါတယ္။ ဒီအခန္းေတြကို ၂၀၁၆ ၈ လပိုင္းနဲ႔ ၁၂ လပိုင္းေတြမွာ အခန္းအပ္မယ္ ဆိုပါတယ္။

အတြင္း အျပင္ ေဆးသုတ္လုပ္ငန္း ၊ေႂကြျပား ကပ္ျခင္း လုပ္ငန္း ၊ေရ / မီး လုပ္ငန္းမ်ား ၊ေလွကား ႏွင့္ လက္ရန္း လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေရကန္ အတြင္း waterproof membrane ခင္း ျခင္း လုပ္ငန္း ကိုလည္း ထိုင္း ႏိုင္ငံမွ မွာယူ တင္သြင္းၿပီး ထိုင္း ႏိုင္ငံ မွ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား ျဖင့္ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚ၀ါရီလ အတြင္းက ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Supplier မ်ား

Company Items Brands Quantity
TOA Paint (Myanmar) Paint TOA Building A and B
Jardine Schindler Lifts Schindler Four lifts per building
Grand Style floor tile, mosaic, lighting and sanitary ware   For sales gallery
- Cement Lafarge  -

 

အေဆာက္အဦ အတြင္း အျပင္ ေဆးသုတ္လုပ္ငန္း ၊ေႂကြျပားကပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ၊ အလူမီနီယံ ျပဴတင္းတံခါး တပ္ဆင္ ျခင္းလုပ္ငန္း ၊ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ေရသန္႔ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ လမ္း ႏွင့္ ကားပါကင္ ေျမသား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၊ေရကန္ ပတ္လည္ ေျမသား လုပ္ငန္း ႏွင့္ Landscaping လုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၆ မတ္လ ပထမပါတ္ က ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး တင္ ျပအပ္ပါသည္။

အတြင္းပိုင္းအေခ်ာသတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ဇြန္လ မွာ စ၀င္ၿပီး ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ မွာ ၿပီးမယ္လို႕ ခန္႕မွွန္းထားပါတယ္။

ဒီဇိုင္းႏွင့္နည္းစနစ္မ်ား

အေဆာက္အအံုတိုင္းမွာ ၂,၅၀၀ စတုရန္းေပ ခန္႕က်ယ္၀န္းတဲ့ Lobby ပါရွိပါမယ္။ လူ ၁၃ ေယာက္ဆန္႔ Schindler ကမ်ိဳးအစား ဓာတ္ေလွ ကား (၄) စီး၊ လံုၿခံဳေရးစနစ္၊ CCTV ၊ မီးေဘးကာကြယ္ေရးနဲ႕ မီးလွန္႕အခ်က္ေပးစနစ္၊ အေရးေပၚ မီးအားေပးစက္စနစ္၊ မ်ားလည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ အိမ္ရာစီမံကိန္း၀င္း တစ္ခုလံုးအတြက္ ေျမေအာက္ႀကိဳး စနစ္ကိုသာ အသံုး ျပဳထားပါတယ္။

အခန္းအမ်ိဳးအစားအေနျဖင့္လည္း 2 Bed Room, 3 Bed Room ႏွစ္မ်ိဳးပါ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 2 Bed Room တြင္ 900 sqft ႏွင့္ 1000 sqft ႏွစ္မ်ိဳးရွိျပီး 3 Bed Room တြင္ 1200 sqft ႏွင့္ 1260 sqft ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါ တယ္္။
Car Parking အေနျဖင့္လည္း အခန္းတစ္ခန္းကို ကားတစ္စီးစာ ထားရွိႏိုင္ ရန္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေရကူးကန္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ Fitness Centre , SPA , Steam,Sauna, Jacuzzi, Convenience Store, ကေလးကစားကြင္း နဲ႔ လူ (၃၀၀) ခန္႔ စုေ၀းနိုင္တဲ့ ျမက္ခင္းျပင္က်ယ္/ခန္းမက်ယ္ မ်ားပါ၀င္တဲ့ Clubhouse တစ္ခု ပါရွိ ပါမယ္။ အေျပးေလ့က်င့္ခန္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့ (၃) ဧကခန္႔က်ယ္၀န္းတဲ့ သဘာ၀ေရကန္ တစ္ကန္ လည္း ပါရွိ ပါမယ္။

ထူးျခားခ်က္ အေနျဖင့္သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိ ေနေသာ ေရကန္ၾကီးကိုလည္းအလွျပဳျပင္ကာ ေနထိုင္သူမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရွိေစရန္ ဖန္တီးေပးသြား မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ အေနျဖင့္သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိ ေနေသာ ေရကန္ၾကီးကိုလည္းအလွျပဳျပင္ကာ ေနထိုင္သူမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာမႈ ရွိေစရန္ ဖန္တီးေပးသြား မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Pricing and Sales Model

လက္ရွိတြင္ ေဆာက္မည့္တိုက္ ၈လံုးအနက္ အေရာင္းအား Building A ႏွင့္ Building B ရွိ စုစုေပါင္း အခန္း ၃၈၀ ကိုသာ အေရာင္းဖြင့္ထားၿပီး က်န္သည့္ တိုက္မ်ားကို လာမည့္လမ်ားတြင္ ဆက္လက္အေရာင္းဖြင့္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

စြယ္ေတာ္စီးတီး၏ လက္ရွိ Building A ႏွင့္ Building Bမွ အခန္းမ်ားကို ၁ စတုရန္းေပလွ်င္ က်ပ္ ၇၅,၀၀၀ မွ ၁၂၅၀၀၀၀ အထိ ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိၿပီး ေငြေပးေခ်မႈကိုလည္း ၄ရစ္ခြဲကာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

စြယ္ေတာ္စီးတီး အိမ္ရာကိုစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ မဂၤလာဒုံ ဥယ်ာဥ္ ျမို့ေတာ္ စြယ္ေတာ္စီးတီး အိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝင္းအတြင္းရွိ Sales office တြင္လည္းေကာင္း ၊ဂမုန္းပြင့္( ေျမနီကုန္း) ရွိ ရုံးခန္းတြင္ လည္းေကာင္း လာေရာက္ေလ့လာဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္။

စံုစမ္းရန္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားကေတာ့ ၀၉ ၇၉၇၃၃၂၂၁၁၊ ၀၉ ၇၉၇၂၂၁၁၃၃ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

Read 7502 times Last modified on Thursday, 26 May 2016 14:13
Rate this item
(0 votes)