Kin Pon Chan Apartment

Kin Pon Chan Apartment Google

ပေရာဂ်က္တည္ေနရာ

* ကင္ပြန္းျခံလမ္း၊ ၁၀ ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အခန္းအေရအတြက္

* ၆ ထပ္၊ ၁ လႊာ ၁ ခန္း

အခန္းအက်ယ္အ၀န္း

* ၁၈ ေပ x ၅၄ ေပ

Facility

* ကားပါကင္ပါ၀င္

ေစ်းႏႈန္း

*က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္

* ၃၀% Cash Down

* က်န္ရွိေငြကို ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ၅ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္အရစ္က်

 

ပေရာဂ်က္ဧ။္တည္ေနရာကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

ပေရာဂ်က္ဧ။္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ၾကည့္နိင္ပါသည္။

Source : Shweproperty

Read 2168 times
Rate this item
(0 votes)