ေအးျမေရႊျပည္ Apartment

ေအးျမေရႊျပည္ Apartment Google

၎ Apartment ကိုအမွတ္(၁၆) ၊ ဗိုလ္ေစာဦးလမ္း ၊ သာဓုအေရွ႕ရပ္ကြက္ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ႏွစ္စတြင္အခန္းအပ္နိင္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းသိရပါသည္။
ယင္းပေရာဂ်က္ကို Yone Min Construction မွဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ားမွဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၍ Yone Min Development မွ Develop လုပ္၍ေဆာက္လုပ္သည္ဟုသိရပါသည္။
အထပ္ေပါင္း ၈ ထပ္ရွိ၍တစ္လႊာလွ်င္ (၂)ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။
Penthouse တစ္ခန္းလည္းပါ၀င္ပါသည္။
အခန္းမ်ားဧ။္အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၁၅ ေပ ၃ လက္မ x ၅၈ ေပျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ဓာတ္ေလွခါးတစ္စီးပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီးတစ္ခန္းလွ်င္တစ္စီးရပ္နားနိင္ေသာကားပါကင္ကိုေျမညီထပ္တြင္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္။
Pile Foundation ၊ ကိုရီးယားပါေကးအခင္း ၊ Backup Generator,(24)Hour Security Service, Security Team,Security Officer စသည့္ Facilities မ်ားပါ၀င္မည္ဟုသိရပါသည္။
အခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာပထမအရစ္က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီးက်န္ရွိေငြကို လ ၃၀ သို႔မဟုတ္ လ ၅၀ အရစ္က်ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

MyanmarBuildersGuide

Source : Yone Mine Development

Read 2163 times Last modified on Thursday, 31 May 2018 13:43
Rate this item
(1 Vote)