Boss Apartment 2

Boss Apartment 2 Google

Apartment သည္ အမွတ္ (၃၅၂/၃၅၃) ၊ သီလလမ္း ၊ () ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠာပျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ၀န္းက်င္တြင္အခန္းအပ္မည္ဟုသိရပါသည္။

ယင္းပေရာဂ်က္ကို Yone Min Constructionဒီဇိိုင္းအဖြဲ႕မွဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၍ Yone Min Construction မွေဆာက္လုပ္သည္ဟုသိရပါသည္။

အထပ္ေပါင္း()ထပ္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီးတစ္လႊာလွ်င္()ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Penthouse ()ခန္းလည္းပါ၀င္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အခန္းမ်ားဧ။္အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၁၇ေပ x ၅၂ေပျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

၈ေယာက္စီးဓာတ္ေလွခါး()စီးပါ၀င္မည္ဟုသိရပါသည္။

Pile Foundation ,Backup Generator,(24)Hour Security Service, Security Team,Security Officer စသည့္ Facilities မ်ားပါ၀င္မည္ဟုသိရပါသည္။

အခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ 6th Floor က်ပ္သိန္း ၅၀၀ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာပထမဦးဆံုးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဆိုခ်င္း၁၀%ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ျပီးက်န္ရွိေငြကိုလ၃၀အရစ္က်ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အခန္းတန္ဖိုးဧ။္၅၀%ကို Cash Down ေပးသြင္းသူမည္းအတြက္၂၀% Discount ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္။

Source : Yone Min Development

Read 1944 times Last modified on Friday, 13 July 2018 11:35
Rate this item
(0 votes)