သုခေရႊျပည္ Executive Apartment

သုခေရႊျပည္ Executive Apartment

၎ Apartment ကိုအမွတ္(၂၄၉) ၊ သီလလမ္း ၊ (၄)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္တြင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာတြင္အခန္းအပ္နိင္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

ယင္းပေရာဂ်က္ကို WA Co.,Ltd မွ Develop လုပ္၍ေဆာက္လုပ္သည္ဟုသိရပါသည္။

အထပ္ေပါင္း ၈ ထပ္ရွိ၍တစ္လႊာလွ်င္ (၂)ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

Penthouse တစ္ခန္းလည္းပါ၀င္ပါသည္။

အခန္းမ်ားဧ။္အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၁၇ ေပ x ၅၂ ေပ(စတုရန္းေပ ၈၈၄ ေပ)ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ဓာတ္ေလွခါးတစ္စီးပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီးတစ္ခန္းလွ်င္တစ္စီးရပ္နားနိင္ေသာကားပါကင္ကိုေျမညီထပ္တြင္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရပါသည္။

Pile Foundation ,ကိုရီးယားပါေကးအခင္း ၊ Backup Generator,(24)Hour Security Service, Security Team,Security Officer စသည့္ Facilities မ်ားပါ၀င္မည္ဟုသိရပါသည္။

အခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာပထမအရစ္က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီးက်န္ရွိေငြကိုတစ္လလွ်င္ ၁၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Source : Yone Min Development

Read 2211 times Last modified on Friday, 30 March 2018 15:13
Rate this item
(0 votes)