Sein Lei Aung condominium

Sein Lei Aung condominium google maps

Sein Lei Aung Condominium ကို အမွတ္ (၁၈-က)၊ စိမ္းလဲ့ေမရိပ္သာလမ္း၊ (၇) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ထုိစီမံကိန္းကို ေျမဧရိယာ ၀.၂၈ ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိၿပီး i Green မွ ေျမပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို i Green construction မွတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ယခုခိ်န္တြင္ ၁၁ လႊာထိ ေဆာက္လုပ္ေပးေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု သိရသည္။

ထုိကြန္ဒုိစီမံကိန္းတြင္ အထပ္ေပါင္း ၁၂ ထပ္ခြဲပါ၀င္ၿပီး တစ္လႊာတြင္ ၃ ခန္းျဖင့္ အခန္းေပါင္း ၃၃ ခန္း ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းကြန္ဒုိ၏ ground floor ႏွင့္ basement တြင္ ကားပါကင္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ေလွခါးႏွစ္စင္းပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။

ထုိကြန္ဒုိ၏ penhouse တြင္ ေရကူးကန္၊ အားကစားခန္းမ၊ စားေသာက္ဆိုင္ အစရွိသည့္ facilities မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကြန္ဒိုတြင္ အခန္းအမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးပါ၀င္ၿပီး အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွ ၁၉၃၀ စတုရန္းေပ၊ ၂၀၆၂ စတုရန္းေပႏွင့္ ၂၃၂၁ စတုရန္းေပ အသီးသီးရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အခန္း Pricing မွာ စတုရန္းတစ္ေပလွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းသုံးေသာင္းမွ ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ရွိၿပီး တစ္ခန္းလွ်င္ သိန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ က်သင့္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေငြေပးေခ်မႈမွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည့္ေန႔တြင္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ႀကိမ္၊ တည္ေဆာက္ေနဆဲကာလတြင္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖင့္ ၂၄ ႀကိမ္၊ အခန္းအပ္သည့္ေန႔တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တစ္ႀကိမ္၊ အခန္းအပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၁ ႀကိမ္ျဖင့္ အရစ္က်ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

This is an original writing of Myanmar Builders Guide based on information sourced from phone,pamphlet.

Read 5654 times Last modified on Thursday, 08 September 2016 16:13
Rate this item
(0 votes)