Luxury 40 Apartment

Luxury 40 Apartment Google

၎ Apartment သည္ အမွတ္ (၄၀) ၊ နီလာလမ္း ၊ (၁) ရပ္ကြက္ ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယင္းပေရာဂ်က္ကို၂၀၁၈ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလတြင္စတင္မည္ျဖစ္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အခန္းအပ္မည္ဟုသိရပါသည္။

ယင္းပေရာဂ်က္ကို Yone Min Constructionဒီဇိိုင္းအဖြဲ႕မွဒီဇိုင္းေရးဆြဲ၍ Yone Min Construction မွေဆာက္လုပ္သည္ဟုသိရပါသည္။

အထပ္ေပါင္း(၇)ထပ္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီးတစ္လႊာလွ်င္(၃)ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 အခန္းမ်ားဧ။္အတ်ယ္အ၀န္းမွာ  Unit A - 28'×43'= 1204 Sq-ft ၊ Unit B - 29'×35' (Deduction Lobby Case 6.25'×10') = 953 Sq-ft ႏွင့္  Unit C = 57'×27' (Deduction Lobby Case=6'×10') = 1479 Sq-ft ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

၈ေယာက္စီးဓာတ္ေလွခါး(၁)စီးပါ၀င္၍တစ္ခန္းလွ်င္တစ္စီးႏႈန္းရပ္နားနိင္ေသာကားပါကင္ကိုေျမညီထပ္တြင္ထားရွိမည္ဟုသိရပါသည္။

Pile Foundation ၊ Backup Generator ၊ 24Hour Security Service ၊ Own Meter ၊ Own Motor စသည့္ Facilities မ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အခန္းေစ်းႏႈန္းမွာ UNIT A - 1800 Lakhs ၊ UNIT B - 1300 Lakhs ၊ UNIT C - 1700 Lakhs ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည့္ေန႔တြင္၁၀%ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ျပီးက်န္ရွိေငြကိုလ(၃၀)အရစ္က်ေပးေခ်နိင္

ေၾကာင္းသိရပါသည္။

အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္၅၀% Cash Down ေပးေခ်ပါက၂၀% Discount ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။


Source : Yone Min Development


    

Read 3929 times Last modified on Wednesday, 25 October 2017 12:15
Rate this item
(0 votes)