The Yar Pyae condominium

The Yar Pyae condominium google maps

The Yar Pyae Condominium စီမံကိန္းကို ၁၆၆ လမ္းႏွင့္ ၁၆၇ လမ္းၾကား၊ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္း၏ ေျမအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၅၆၀၀၀ စတုရန္းေပခန္႔ရွိၿပီး ယခုအခိ်န္တြင္ ၃ လႊာကိုေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိစီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမကို YCDC မွပိုင္ဆိုင္ၿပီး AKK Construction မွအဓိက တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ တာ၀ါ A ႏွင့္ B ဟုအေဆာက္အဦးႏွစ္ခုပါ၀င္ၿပီး တစ္တုိက္တြင္ အလႊာေပါင္း ၁၂ ထပ္ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

အေဆာက္အဦးတစ္ခုတြင္ အခန္းေပါင္း ၉၀ စီပါ၀င္ၿပီး တာ၀ါ A ၏ ၁၀ လႊာမွ ၁၂လႊာအထိ ႏွင့္တာ၀ါ B ၏ ေလးလႊာ မွ ၁၂ လႊာအထိ AKK Construction မွပိုင္ဆုိင္မည္ဟုသိရၿပီး က်န္အခန္းမ်ားကုိ YCDC မွပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတာ၀ါတစ္ခုစီ၏ ေျမညီထပ္တြင္ ယခင္ရာျပည့္ေစ်းမွ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၄ လႊာမွစ၍ လူေနအိမ္ယာမ်ားထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကြန္ဒိုမ်ား၏ basement ၁ ထပ္ ႏွင့္ သုံးလႊာတြင္ ကားပါကင္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး သုံးလႊာတြင္ အားကစားခန္းမ(CSR) လည္းပါ၀င္မည္ဟုသိရသည္။

Penhouse တြင္ ေရကူးကန္ ၊အားကစားခန္းမ အစရွိသည့္ facilities မ်ားလဲပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို သုံးလႊာကိုေဆာက္လုပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ တာ၀ါတစ္ခုစီအတြက္ ဓာတ္ေလွခါး ႏွစ္စင္းပါမည္ျဖစ္သည္။

အခန္းအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၁၃၀၀ စတုရန္းေပမွ ၂၉၀၀ စတုရန္းေပထိက်ယ္၀န္းၿပီး အခန္း pricing မွာ စတုရန္းတစ္ေပလွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းမွႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းထိ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေငြေပးေခ်မႈမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုအရင္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ အထိအရစ္က်ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

This is an original writing of Myanmar Builders Guide based on information sourced from pamphlet, phone.

Read 7557 times Last modified on Tuesday, 06 September 2016 16:27
Rate this item
(0 votes)