ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္ရိွစိတ္၀င္စားဖြယ္ Project တစ္ခု

ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္ရိွစိတ္၀င္စားဖြယ္ Project တစ္ခု Google

ယင္းပေရာဂ်က္သည္အမွတ္(ခ/၁) ၊ မင္းနႏၵာလမ္း ႏွင့္သီတာႏြယ္လမ္းေထာင့္ေဒါပုံုျမိဳ႕နယ္ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းပေရာဂ်က္ကို MMM Construction မွေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အထပ္ေပါင္း(၈)ထပ္ရွိမည္ ျဖစ္ျပီးတစ္လႊာတြင္ (1)ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

Penthouse (၁)ခန္းလည္းပါ၀င္မည္ဟုသိရသည္။

အခန္းမ်ားမွာဧ။္အက်ယ္အ၀န္းမွာ(23’x47’)jျဖစ္ျပီးဓာတ္ေလွခါး(၁)စီးပါ၀င္မည္ဟုသိရသည္။

အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ-ေျမညီထပ္ - က်ပ္သိန္း၇၀၀၀ ၊ 2F to 4F  - က်ပ္သိန္း ၁၃၀၀ ၊ 5F to 8F - က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ ၊ Penthouse - က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဟုခန္႔မွန္းရပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၅၀%ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္၍ ၀ယ္ယူသည့္အထပ္ စလပ္ ေလာင္းျပီးခ်ိန္တြင္ ၂၅% ၊ အမိုး စလပ္ ေလာင္းျပီးခ်ိန္တြင္ ၁၅% ႏွင့္အခန္းအပ္ခ်ိန္တြင္၁၀%ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

Source : MMM Construction

Read 2812 times Last modified on Wednesday, 23 August 2017 16:41
Rate this item
(0 votes)