အကြက္၀ိုက္ေရာင္းတဲ့ေျမကို ဝယ္လိုသူမ်ား အထူးသတိျပဳစရာ

အကြက္၀ိုက္ေရာင္းတဲ့ေျမကို ဝယ္လိုသူမ်ား အထူးသတိျပဳစရာ google

ယခုဆိုရင္လယ္ေျမေတြကိုလည္းအကြက္ရုိက္ျပီးတခ်ိဳ 5 ေရာင္းခ်ေနသည္ကိုေတြရွိရပါသည္။ ေစ်းအရမ္းေပါတယ္ဆိုျပီးမ၀ယ္ၾကပါနဲ 5 ။ မိတ္ေဆြမ်ားအလိမ္မခံရေအာင္၀ိုင္း၀န္းေမးျမန္းေပးၾကပါရန္......

 

၁။ ပံုစံ 105 ဆိုတာပိုင္ဆိုင္မႈအာမခံခ်က္လုံးဝမဟုတ္ပါေၾကာင္း, တည္ေနရာေဖာ္ျပရန္, ေျမအမ်ိဳးအစားေဖာ္ျပရန္, အိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္တည္ေနရာညြန္းဆိုရန္, ျမိဳ 5 ေျမျဖစ္ပါကဂရံေလွ်ာက္ထားရာတြင္တည္ေနရာညြန္းဆိုရန္, စသည္တို 5 အတြက္ျဖစ္ျပီးေျမစာရင္း ဌာနမွထုတ္ေပးျပီးတစ္ႏွစ္အတြင္းသာအက်ဳံးဝင္ပါေၾကာင္း။

 

၂။ လယ္ေျမျဖစ္ေစ, ယာေျမျဖစ္ေစ, သက္ဆိုင္ရာဌာနမွပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳေသး သ. စိုက္ပ်ိဳးရန္မွလြဲ။ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္အသုံးျပဳခြင့္လုံးဝမရွိေၾကာင္း။

 

၂။ လယ္ေျမျဖစ္ေစ, ယာေျမျဖစ္ေစအျခားနည္းလမ္းျဖင့္အသုံးျပဳလိုပါက (ဥပမာအိမ္ေဆာက္ရန္, ငါးကန္တူးရန္, အုတ္စက္တည္ရန္စသည္ျဖင့္) သီးျခားေလွ်ာက္ထားျပီးမွအသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

<< ဘာတြ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရင္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ ျပန္ေကာင္းလာနိုင္တာလဲ???>>

 

၃။ လယ္ယာေျမျဖစ္ပါကယခင္ဥပေဒအရႏိုင္ငံပိုင္သာျဖစ္ျပီးယခုဥပေဒမ်ားအရပိုင္ဆိုင္ခြင့္သာရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

 

၄။ တရားဝင္အစိုးရ၏ျမိဳ 5 သစ္တိုးခ်ဲ 5 စီမံကိန္းမွလြဲ။ လယ္ေျမ, ယာေျမကိုလူေနအိမ္ေျခအျဖစ္အကြက္ ၀ိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္တရားမဝင္ေၾကာင္း။

 

၅။ မျဖစ္ေသးခင္ေတာ့ေအးေဆးပါ, စာလာဖတ္ေနတာ, အကုန္ဒီလိုနဲ 5 ပဲျပီးသြားတာပါဆိုၾကေပမဲ့ျဖစ္လာတဲ့အခါဥပေဒေၾကာင္းအရအတိအက်ေဆာင္ရြက္လာပါကဝယ္ယူသူမ်ားမိမိတို 5 ရဲ့ေခြၽးနည္းစာမ်ားသာဆုံးရွုံးမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

 ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက https://www.buildersguide.com.mm/ သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႔နိုင္ပါတယ္ရွင္။

 


Source: အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဂ်ာနယ္

 

Myanmar Builders Guide

Read 618 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under