၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်မှစ၍ အိမ်ခြံမြေစီမံချက်အရ အခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်းထားများ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်မှစ၍ အိမ်ခြံမြေစီမံချက်အရ အခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်းထားများ

မြေအရောင်းအဝယ် /လွှဲပြောင်းမေတ္တာဖြင့်ပေးကမ်း/ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပေးအပ်ခြင်း ကိစ္စရပ်များအတွက်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ရက် (၁.၁၀.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစတင်၍ အိမ်ခြံမြေစီမံချက်အရအခွန်စည်းကြပ်မှုနှုန်းထားများမှာ-

၁။ မြေပါဝင်လျှင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် - ၄ ရာခိုင်နှုန်း (အပါအဝင်) 

၂။ ဝင်ငွေခွန်အလွှာနှုန်းထား 

၁ ကျပ် မှ သိန်း ၁၀၀၀/- အထိ - ၆ ရာခိုင်နှုန်း 

သိန်း ၁၀၀၁ ကျပ် မှ သိန်း ၃၀၀၀/- အထိ - ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် ( ၃၀.၉.၂၀၂၀) နေ့ မကုန်ဆုံးမီ ဝင်ငွေကြေညာလွှာ ပတခ(၀င)- ၁ အချိန်မီတင်သွင်းထားသည့် အခွန်ထမ်းပြည်သူများသာလျှင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ ပြည်ထောင်စုအခွန်အကောက်ဥပဒေအရ - 

၁။ မြေပါဝင်လျှင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် - ၄ ရာခိုင်နှုန်း (အပါအဝင်)

 ၂။ ဝင်ငွေခွန်အလွှာနှုန်းထား

၁ ကျပ် မှ သိန်း ၁၀၀၀/- အထိ - ၃ ရာခိုင်နှုန်း 

သိန်း ၁၀၀၁ ကျပ် မှ သိန်း ၃၀၀၀/- အထိ - ၅ ရာခိုင်နှုန်းထားများအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်( ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ) နေ့ လမကုန်မီ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။

Read 1752 times
Rate this item
(0 votes)