ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၁/၂၀၂၀)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၁/၂၀၂၀)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊

တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၁/၂၀၂၀)
ဟင်္သာတမြို့

 

 

 

Read 2703 times
Rate this item
(0 votes)