Rules & Regulations

Friday, 15 November 2019 10:19

စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်

စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Saturday, 26 October 2019 10:51

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ၄၀ေက်ာ္Black List အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ၂၀၁၈-၁၉ဘဏၰာေရးႏွစ္အတြင္းအမည္မည္းစာရင္း( Black List )အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ၄၀ေက်ာ္ကိုအစိုးရအဖြဲ႕   ကေၾကညာလိုက္သည္။
Tuesday, 08 October 2019 13:27

တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ သမၼတ႐ုံးၫႊန္ၾကားခ်က္ လိုက္နာရန္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပ

တင္ဒါေခၚရာတြင္ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား အခ်ိန္မဆြဲရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး တင္ဒါဆိုင္ ရာၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လုပ္ ေဆာင္ရန္ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိက
Monday, 30 September 2019 16:19

အိမ္ေရာင္းရာတြင္ ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္ အခ်က္ (၉) ခ်က္”

  အိမ္ျခံေျမေရာင္းခ်မည့္သူမ်ားဟာ၎တို႔ရဲ႕အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊မိသားစုဝင္ မ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေနရာထိုင္ခင္းေျပာင္းေရႊ႕လိုမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ေရာင္းခ်ေျပာင္းေရႊ႕ရန္စဥ္းစားလာၾကပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေဈးကြက္အေျခအေနမ်ားအရ အိမ္ေရာင္းခ်ျခင္းဟာစိန္ေခၚမႈတစ္ခုပဲျဖစ္ပါ တယ္။ အကယ္၍ သင့္အိမ္ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း၊အေဆာက္အဦးရဲ႕အေျခအေနကလည္းေကာင္းမြန္ေသး တဲ့အေျခအေန၊ တန္ဖိုးျမင့္တဲ့တည္ေနရာစတဲ့အေျခအေနမ်ားမွာ ရိွေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေရွာင္ရွားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ရိွေနေသးမွာျဖစ္ပါတယ္။ (၁) "မိမိအိမ္အား ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ျပင္ဆင္ထားပါ။" - သင့္အေနနဲ႕ၾကီးမားတဲ့ေငြကုန္က်မႈရိွတဲ့ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳး မလိုအပ္ေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ အိမ္ကိုျမင္ျမင္ခ်င္း လိုခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစျပီး တန္ဖိုးတစ္ခုျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အဆင့္ေလးေတြေတာ့ ရိွေနပါတယ္။ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္အပိုင္းကေတာ့ အေဆာက္အဦးရဲ႕ အျပင္ဘက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ျပတင္းတခါး၊ အိမ္တံခါးႏွင့္ ျမက္ခင္းျပင္ပါဝင္ပါက ျမက္ပင္မ်ားညီညာေအာင္ ျဖတ္ထားျခင္း စသျဖင့္ အျမင္အားျဖင့္ ၾကည့္ေကာင္းေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ထားရန္လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၂) "အလွ်င္စလိုေရာင္းခ်လိုျခင္း" - ေနာက္တစ္ခုက မိမိပိုင္ဆုိင္တဲ့အိမ္ကိုေရာင္းခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ အျမန္ဆံုးေရာင္းခ် ႏိုင္ရန္စဥ္းစား ျခင္းကလည္း ေရွာင္ရွားရမည့္အေျခအ ေနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အလွ်င္စလို ေရာင္းခ်လိုျခင္းျဖင့္ မိမိရသင့္ရထိုက္ေသာ ေဈးႏႈန္းရရိွရန္မလြယ္ကူတဲ့အတြက္ လတ္တေလာ ေဈးကြက္အတြင္းျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေဈးႏႈန္း အတက္အက်နဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာစံုစမ္း ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃) "မကြ်မ္းက်င္ေသာအက်ိဳးေဆာင္မ်ားအားအပ္ႏံွမိျခင္း" မိမိအိမ္ေရာင္းရန္လိုအပ္လာတဲ့အခါမွာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးေဆာင္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းကလည္းအေရးၾကီးတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအေနျဖင့္လည္း မိမိေရာင္းခ်မည့္အိမ္ယာႏွင့္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားရဲ႕ ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာကြန္ရက္က်ယ္ျပန္႔မႈ၊ ေဈးကြက္ကြ်မ္းက်င္မႈွႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္တာ မ်ားကို အစမွဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သူ ဟုတ္မဟုတ္စေသာ အ ခ်က္အလက္မ်ားကို တက္ႏုိင္သေလာက္ေလ့လာသိရိွရမည္ျဖစ္ျပီး သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္အ က်ိဳးေဆာင္ထံ အပ္ႏံွရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (၄) "ေဈးႏႈန္းျမင့္မားစြာသတ္မွတ္ထားျခင္း" မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္ထဲမွာထင္ေနတဲ့ မိမိအိမ္ယာရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ အမွန္တကယ္ေပါက္ေဈးထက္မ်ားေန တတ္ပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႕အမွန္တကယ္ေပါက္ေဈးထက္မ်ားျပားစြာ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ထားျခင္း ကို ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္တဲ့အခါမွာ လတ္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာေဈး ကြက္အေျခ အေနႏွင့္ ကာလတန္ဖိုး တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၅) "အိမ္၏ အပ်က္အစီးအေျခအေနမ်ားအား ထိန္ခ်န္ထားျခင္း" အိမ္ဝယ္ယူရန္အတြက္ ဝယ္ယူသူဘက္မွလည္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ဝယ္ယူရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီး အိမ္၏ အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားအားၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာစဥ္မွာအေသးစားအပ်က္အစီးမ်ားကို ေတြ႔ရိွျပီး ေငြေပးေခ်ရန္ လက္တြန္႔သြားႏိုင္ပါတယ္။အေသးစားအပ်က္အစီးေလးအားထိန္ခ်န္ထားမႈေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာ ႏိုင္ေျခမ်ားကိုေတြးျပီး အေရာင္းအဝယ္ ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိမိအိမ္၏ လတ္ရိွအေန အထားမ်ားကိုအမွန္တကယ္ဝယ္ယူရန္စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား အေသးစိတ္အသိေပးသင့္ပါတယ္။ (၆) "အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ပံုမွန္မရိွျခင္း" အိမ္ေရာင္းမထြက္မွီ မိမိအိမ္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ အပ္ႏံွထားေသာအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အဆက္အသြယ္ မလုပ္ျခင္းကလည္း ေရွာင္ရွားရမည့္အမွားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ပံုမွန္ အဆက္ အသြယ္ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိအိမ္၏ ေဈးကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနမႈ၊ အျခားေရာင္းခ်ရန္ ရိွသည့္မိမိ အိမ္ႏွင့္ အေျခအေနတူ အိမ္မ်ားရဲ႕ ေရာင္းေဈး စသည္တို႔အျပင္ ဝယ္ယူသူမ်ားဘက္မွ ေပးေခ်လို ေသာမိမိအိမ္၏ တန္ဖိုးစသည့္ တိုုပါသိရိွႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္သိရိွရန္ကေတာ့ မိမိအပ္ႏံွ ထားတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ဟာ အျခားေသာ အပ္ႏံွသူမ်ားလည္း ရိွေနတာေၾကာင့္ ကာလတစ္ခုအဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္သြားပါက မိမိအိမ္ေရာင္းခ်ျခင္းဟာ ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္ရန္ ေသခ်ာေတာ့မည္ မဟုတ္ ပါဘူး။ (၇) "စိတ္မရွည္ျခင္း" အိမ္ေရာင္းခ်ျခင္းက (၁)ပတ္ (၂)ပတ္အတြင္းေရာင္းခ်ရန္ မလြယ္ကူတဲ့အတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း မိမိအိမ္ယာ ေရာင္းထြက္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကလည္းေရွာင္ရွားရမည့္ အမွားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အခ်ိန္ ကာလအတြင္းေရာင္းမထြက္တဲ့ အခါမွာ ေဈးႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ျပီး ေရာင္းခ်ရန္ ဆႏၵမေစာပါႏွင့္။ အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္လုပ္ျပီး ေနာက္တဆင့္ ဘာလုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို ေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့(အျခားစာရြတ္စာတမ္းကိစၥမ်ားမပါ) အိမ္အ ေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ ၃ လမွ ၆ အထိ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (၈) "ေဈးႏႈန္းညိွ႔ႏိႈင္းရန္ဆႏၵမရိွျခင္း" အိမ္ အေရာင္းအဝယ္ဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိသတ္မွတ္ ထားေသာေဈးႏႈန္းအတိုင္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူျခင္းကို မိမိအေနနဲ႕သိရိွရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိစိတ္ထဲမွ အနိမ့္ဆံုး ေရာင္းႏိုင္မည့္ ေဈးႏႈန္းအားေဈးႏႈန္းညိွ႔ႏိႈင္းႏိုင္ေျခအတြက္ အနည္းငယ္ေပါင္းျပီး တန္ဖိုးသတ္မွတ္ ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝယ္ယူသူမ်ားဘက္မွ အိမ္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျပီး ေဈးႏႈန္းညိွ႔ႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ာ း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္း သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (၉) "ေနာက္ဆံုးအမွား" မိမိအိမ္အား ဝယ္ယူမည့္သူႏွင့္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသေဘာတူမႈ ရရိွျပီဆိုပါက အိမ္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရန္လိုအပ္ လာျပီျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ျခင္းကလည္းအိမ္အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိဳ႕ေသာအိမ္ေရာင္းသူမ်ားဟာ အေရးၾကီးေသာ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေရာက္မွ အမွားမ်ားပိုမိုလုပ္ေဆာင္ တတ္ၾကတာေၾကာင့္မိမိအေနျဖင့္လည္း အခ်ိန္ယူျပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္ေသာ အပိုေငြကုန္က်မႈကိုေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။   Myanmar Builders Guide
Friday, 27 September 2019 11:36

ထိေရာက္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔ ဘာေတြပါရမလဲ… ဘယ္လို ခ်ဳပ္ဆိုၾကမလဲ…

  ေခတ္မီ တိုးတက္လာသလို ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ပညာရပ္ေတြကလည္း အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ လုိက္ပါ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ တိုးတက္မႈနဲ႔အတူ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြလည္း
Thursday, 26 September 2019 09:39

ကြန္ဒုိမိနီယမ္ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ နည္းဥပေဒထြက္ရွိျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားသားေရာင္းဝယ္ခြင့္ မရရွိေသး

  ျပည္တြင္းရွိ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည္ ့ကြန္ဒုိမီနီယမ္နည္းဥပေဒမွာ ထြက္ရွိျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအားေရာင္းဝယ္ခြင့္
Friday, 20 September 2019 10:21

ဝင္ေငြခြန္ 3% ဥပေဒက ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ကုိလႈပ္ေခတ္လာေစမွာလား???

ယခုျပဌာန္းခဲ့တာက ၀င္ေငြခြန္မဟုတ္ပဲ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မႈကေန လြတ္ေနတဲ့ေငြအတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
Friday, 13 September 2019 17:11

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ မည္သို႔အေရးယူခံရႏိုင္သလဲ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာဥပေဒအရ ေကာ္မတီပိုင္နက္တြင္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထား၍ ေဆာက္လုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ
Friday, 13 September 2019 17:00

မိမိဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားေသာေျမအား ကန္႔ကြက္ေလွ်ာက္ထားပံု

ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ကန္႔ကြက္ေလွ်ာက္ထားမႈ ပံုစံေလးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ကန္႔ကြက္ေလွ်ာက္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဌာနမွဴး၊ၿမိဳ႕ျပစီမံမံ ခန္႔ခြဲ မႈဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ လိပ္မူၿပီး မိမိဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ေျမအား

Search Articles