ရန်ကုန်တိုင်း​‌ဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဆောက်လုပ်​ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်

ရန်ကုန်တိုင်း​‌ဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဆောက်လုပ်​ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်

ရန်ကုန်တိုင်း​‌ဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဆောက်လုပ်​ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်

ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

Coronavirus Disease (COVID 19) ကပ်ရောဂါ ကျရောက်စဉ်ကာလ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကပ်ရောဂါကို ကာကွယ်တားဆီး ထိန်းချုပ် နိုင်ရန်၊ လူမှုစီးပွားရေးနှင့် အခြားသက်ရောက်မှုများကြောင့် အခက်အခဲနှင့် နစ်နာမှုများကို ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မပျက် တည်ဆောက် နိုင်ရန် အလို့ငှာ “ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ” ကို ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က (၄.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဦး ကော်မတီအနေဖြင့် ဤကာလအတွင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များအတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ (Guidelines) နှင့် လိုက်နာရမည့် အသေးစိတ် ညွှန်ကြားချက်များ (Check Lists) ကို ပြုစုပြီးဖြစ်၍ (၁.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍရှိ အသင်းအဖွဲ့များကတဆင့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ ဖြန့်ဝေအကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

“ ဤကပ်ရောဂါကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် ထိခိုက်နစ်နာမှုများကူညီ ဖြေရှင်းရေးနှင့် ကပ်ရောဂါအလွန် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍ ပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရေးတို့အတွက် ပံ့ပိုးစီမံနိုင်မည့် အစီအမံများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း သုတေသနပြု လေ့လာဆန်းစစ်လျှက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် “ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၁၉.၄.၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ Coronavirus Disease (COMID 19) ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များသို့ လမ်းညွှန်ချက် (Version 3.0)၊ ဤကော်မတီ၏ စစ်ဆေးချက်ပုံစံပါ ညွှန်ကြားချက်များ” နှင့်အညီ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး အစီအမံများကို ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက် တည်ဆောက်သွားပါရန်နှင့် အစစ်အဆေး ခံယူလိုလျှင် ဖြစ်စေ၊ အခက်အခဲများ ပေါ်ပေါက်လာလျှင်ဖြစ်စေ ကော်မတီထံ သို့ တိုက်ရိုက် (သို့မဟုတ်) အသင်းအဖွဲ့များမှတဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။


ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

 

Read 1868 times
Rate this item
(0 votes)