အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ကိစ္စသိမှတ်ဖွယ်ရာ

အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ကိစ္စသိမှတ်ဖွယ်ရာ google

- မြို့ပြဒေသ (Urban Area) နှင့်သက်ဆိုင်သော နေရာဒေသမှ အိမ်ငှား မြေငှားကိစ္စရပ်တို့မှာ ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ် ငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင် သက်ဆိုင်ပါသည်။ မြို့ပြဒေသနှင့် အကျုံးမဝင်သော ဒေသတွင် ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ပစ္စည်းလွဲှပြောင်းခြင်းဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

 

- သာမန်အားဖြင့် လအလိုက် သို့မဟုတ် နှစ်အလိုက် ငှားရမ်းခြင်းတို့ကို အိမ်ရှင်နှင့် အိမ်ငှားတို့က အိမ်ငှား ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ချုပ်ဆို၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

 

 

- အင်္ဂလိပ် လ၊ ရက်ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်းလား (သို့) မြန်မာ လ၊ ရက်ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်းလား အိမ်ငှားစာချုပ်တွင် တိတိကျကျ ဖော်ပြချုပ်ဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်။

 

 

- အင်္ဂလိပ်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ လလိုက်ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ၃ဝ သို့မဟုတ် ၃၁ ရက်နေ့တွင် တစ်လ ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ လကုန်ရက်မှာ ၃ဝ ဖြစ်ပါက ၃ဝ ရက်နေ့ကို တစ်လဟုသတ်မှတ်ပါသည်။

 

 

- အိမ်ငှားသေဆုံးသွားပါက သေဆုံးသူ အိမ်ငှား၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မှာ အိမ်ငှားဟု ဥပဒေက (By Operation of Law) အသိအမှတ်ပြုသည်။

 

 

- အိမ်ငှားသေဆုံးသွားပါက အိမ်ငှားနှင့်အတူနေသော အမွေစား အမွေခံတို့သည် ဥပဒေအရ တရားဝင် အိမ်ငှားဖြစ်သွားပါသည်။

 

 

- ပစ္စည်းလွဲှပြောင်းရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁ဝ၅ တွင် “ A Lease of immoveable property is the transfer of the right to enjoy “ ဟုဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

 

 

- မြို့ပြဒေသအတွင်း ငှားရမ်းခြင်းကို ရပ်စဲ (terminate) လိုပါက အိမ်ငှားထံ ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်ကုန် ဆုံးပြီး နောက် ဖယ်ရှားပေးရန် နို့တစ်စာ ပေးရမည်။ ငှားရမ်းသည့် လကုန်ဆုံးသည့် နေရက်နှင့်လည်း ကိုက်ညီမှု ရှိရန်လိုပါသည်။ မြို့ပြဒေသမဟုတ်သော နေရာဒေသအတွက် ပစ္စည်းလွဲှပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁ဝ၆ အရ ၁၅ ရက်ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဖယ်ရှားပေးရန် နို့တစ်စာပေးရမည်။

 

 

- အိမ်ရှင်ရရန်ရှိသော အငှားခများအနက် ၃ နှစ်ကျော်လွန်သော ငှားရမ်းခများကို တောင်းဆိုရန် ကာလ စည်းကမ်းသတ်ဥပဒေအရ ဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်၍ တောင်းခံနိုင်ခွင့် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

 

 

- အိမ်ငှားခြင်းဟု ဆိုရာတွင် အိမ်ဆောက်ထားသော မြေကြီးလည်းပါဝင်သည်ဟု စီရင်ထုံးများက ညွှန်ပြထားပါသည်။ အိမ်မီးလောင်သွားသော်လည်း အိမ်ငှားက ယင်း၏ အိမ်ငှားအကျိုးခံစားခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာတို့ကလည်း မီးလောင်မြေကို ပြန်လည်ချထားပေးရာတွင် နေထိုင်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ရှင်က မီး လောင်မြေပေါ်တွင် အိမ်ပြန်ဆောက်ပြီး အိမ်ငှားအား လက်မဲ့ ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်မရှိပါ။

 

 

- အိမ်ကို ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရန် အကြောင်းပြချက်ပေးပြီး အိမ်ငှားအားဖယ်ရှားပေးရန် တရားရုံးက ဒီကရီချမှတ်ပေးသည့် အမှုတွင် အိမ်ကို တရားရုံးက သတ်မှတ်ပေးသည့်ကာလအတွင်း အိမ်သစ်ကို အိမ်ရှင်က အပြီး ဆောက်လုပ်ရပါမည်။ အိမ်ဆောက်ပြီးပါက ခံဝန်ချုပ်ပါအတိုင်း အိမ်ငှားအား ပြန်တင်ပေးပါမည်။ အိမ်ငှားအား ပြန်မတင်ပါက တရားရုံးက ဒီကဒီအရ မလွဲှမသွေ အိမ်ငှားကို ပြန်လည်ဝင်ရောက် နေထိုင်ခွင့်ပြုရမည့် အပြင် ခံဝန်ချုပ်ပယ်ဖျက်မှုအရ ခံဝန်ချုပ်ပါ ငွေသားကို အိမ်ရှင်ကပေးလျှော်စေရမည်ဟု အမိန့်ချမှတ်ရပါမည်။ ( ပုဒ်မ ၁၂ (၁) (ဂ) ကိုကြည့်ပါ။)

 

 

- အိမ်ရှင်အိမ်ငှားစာချုပ်တွင် တစ်ဆင့်ခံ အိမ်ငှားချထားခွင့် မပြုဟု အတိအလင်းပါရှိသည့် ကိစ္စတွင် အိမ် ငှားသည် တစ်ဆင့်ခံ (Sub- Tenant) ချထားပါက အိမ်ရှင်သည် အိမ်ငှားအပေါ် အိမ်ငှားစာချုပ်ပါ စည်းကမ်း ချက်ဖောက်ဖျက်မှုအရ အိမ်နှင့်လိုမှုစွဲဆိုနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။( ပုဒ်မ ၁၂ (၁) (က) ဒုတိယပိုင်းကိုကြည့်ပါ။)

 

 

- အိမ်ငှားအပေါ် ငှားရမ်းသည့်နေအိမ်မှ ဖယ်ရှားပေးစေလိုမှုတွင် တစ်ဆင့်ခံအိမ်ငှားအား အမှုသည်အဖြစ် ထည့်သွင်းစွဲဆိုရန် လိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ တရားရှုံးအိမ်ငှားကို အကြောင်းပြုပြီးနေထိုင်သူအားလုံး (မိသားစုအပါအဝင် ) ဒီကရီတွင် အကျုံးဝင်မည် (Bound by the decree) ဖြစ်၍ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 


ကြွေးကျန်အိမ်ငှားခများ ရလိုမှုအရ အိမ်ငှားအပေါ်စွဲဆိုသည့် အိမ်နှင်လိုမှုတွင် အိမ်ငှားက ပေးရန်ရှိသာ ငှားရမ်း ခကြွေးကျန်းများကို အမှုအတွင်းဖြစ်စေ၊ တရားရုံးက သတ်မှတ်ပေးသည့် ကာလအတွင်း အပြေအကျေပေးသွင်းပါက အိမ်ငှားငှားအား ဖယ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်ပါ။

 

 

- ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ် မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅ (၁) အရ ဒီဂရီအရ အိမ်ငှားက ပေးရန်ရှိသော ငှားရမ်းခများကို အရစ်ကျပေးဆောင်ခြင်းပြုရန် တရားရုံးတွင် လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တရားရုံးကလည်း အရစ်သတ်မှတ်ပေးပြီး ပေးသွင်းရမည် ဟုအမိန့်ချမှတ်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ တရားရုံးက အရစ်ကျ ပေးဆပ်ရန်သတ်မှတ်ပေးသည် အမိန့်ကို အိမ်ငှားက ဖောက်ဖျက်ပါက အိမ်မှဖယ်ရှားပေးရန် တရားရုံးက ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။

 

 

- အိမ်ရှင်အိမ်ငှားအမှုတွင် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် အိမ်ငှားအမှုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ငှားရမ်းခ ကြီးကြပ် ရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ (၁) အရ ငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေးဝန်ရုံးတွင် အိမ်ငှားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြု၍ ယင်းဥပစာ တွင် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားလာပါက ငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေးဝန်က တရားရုံးအိမ်ငှားအား အချင်းဖြစ်အိမ်ခန်းတွင် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုပါက ဥပဒေနှင့် ညီညွှတ်သော အမိန့်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ ပုဒ် ၁၃ (၁) တွင် “အိမ်ငှားမဟုတ် စေကာမှု” ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် အိမ်ငှားမပါဝင်ကြောင်း ယခင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

 

 

- ငှားရမ်းခြင်းသက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် အိမ်ငှားကဖယ်ရှားမပေးဘဲ ဆက်လက်နေထိုင်ပါက “ကျုုးကျော်နေထိုင်သူ မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ အချို့အမှုတွင် ငှားရမ်းခြင်းကုန်ဆုံးသဖြင့် အိမ်ငှားက ဖယ်ရှားမပေးသဖြင့် နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်းရာ ၆ လ သို့မဟုတ် ၁ နှစ် အခွင့် အမိန့်ဖြင့် နေထိုင်ခွင့်ပြုသည့် ကတိစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုသည့်တိုင်အောင် အိမ်ငှားဟုဆိုရမည်။ ထိုသို့ ၆ လ၊ ၁ နှစ် အခွင့်အမိန့်ဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ပြုပြီးနောက် အိမ်ငှားက ဖယ်ရှားမပေးပါက အခွင့်အမိန့်ဖြင့် ဖယ်ရှားပေးစေလိုမှု မစွဲဆိုနိုင်ပါ။ အိမ်ရှင်အိမ်ငှားဥပဒေအရ အိမ်ငှားအား ဖယ်ရှား ပေးစေလိုမှုသာ စွဲဆိုလျှင် form of suit မှန်ကန်ပေမည်။

 

 

Source: DVB Law Lab

 

 

Myanmar Builders Guide

 

 

---Zawgyi---

 

 

အိမ္ရွင္အိမ္ငွား ကိစၥသိမွတ္ဖြယ္ရာ

 

 

- ၿမိဳ႕ျပေဒသ (Urban Area) ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာေဒသမွ အိမ္ငွား ေျမငွားကိစၥရပ္တို႔မွာ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ငွားရမ္းခ ၾကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႔ျပေဒသႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ေသာ ေဒသတြင္ ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ပါက ပစၥည္းလဲႊေျပာင္းျခင္းဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

 

 

- သာမန္အားျဖင့္ လအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္အလိုက္ ငွားရမ္းျခင္းတို႔ကို အိိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ငွားတို႔က အိမ္ငွား ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆို၍ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

 

 

- အဂၤလိပ္ လ၊ ရက္္ျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္းလား (သုိ႔) ျမန္မာ လ၊ ရက္ျဖင့္ ငွားရမ္းျခင္းလား အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္တြင္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပခ်ဳပ္ဆိုရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

- အဂၤလိပ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ လလိုက္ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ပါက ၃ဝ သို႔မဟုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တစ္လ ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။ လကုန္ရက္မွာ ၃ဝ ျဖစ္ပါက ၃ဝ ရက္ေန႔ကို တစ္လဟုသတ္မွတ္ပါသည္။

 

 

- အိမ္ငွားေသဆံုးသြားပါက ေသဆံုးသူ အိမ္ငွား၏ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္မွာ အိမ္ငွားဟု ဥပေဒက (By Operation of Law) အသိအမွတ္ျပဳသည္။

 

 

- အိမ္ငွားေသဆံုးသြားပါက အိမ္ငွားႏွင့္အတူေနေသာ အေမြစား အေမြခံတို႔သည္ ဥပေဒအရ တရားဝင္ အိမ္ငွားျဖစ္သြားပါသည္။

 

 

- ပစၥည္းလဲႊေျပာင္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ၅ တြင္ “ A Lease of immoveable property is the transfer of the right to enjoy “ ဟုဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

 

 

- ၿမိဳ႔ျပေဒသအတြင္း ငွားရမ္းျခင္းကို ရပ္စဲ (terminate) လိုပါက အိမ္ငွားထံ ရက္သတၱပတ္ ၃ ပတ္ကုန္ ဆံုးၿပီး ေနာက္ ဖယ္ရွားေပးရန္ ႏို႔တစ္စာ ေပးရမည္။ ငွားရမ္းသည့္ လကုန္ဆံုးသည့္ ေနရက္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈ ရိွရန္လိုပါသည္။ ျမိဳ႕ျပေဒသမဟုတ္ေသာ ေနရာေဒသအတြက္ ပစၥည္းလဲႊေျပာင္းျခင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ၆ အရ ၁၅ ရက္ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ဖယ္ရွားေပးရန္ ႏို႔တစ္စာေပးရမည္။

 

 

- အိမ္ရွင္ရရန္ရိွေသာ အငွားခမ်ားအနက္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ေသာ ငွားရမ္းခမ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ဥပေဒအရ ဆံုးရံႈးသြားၿပီျဖစ္၍ ေတာင္းခံႏိုင္ခြင့္ ရိွမည္မဟုတ္ပါ။

 

 

- အိမ္ငွားျခင္းဟု ဆိုရာတြင္ အိမ္ေဆာက္ထားေသာ ေျမၾကီးလည္းပါဝင္သည္ဟု စီရင္ထံုးမ်ားက ညႊန္ျပထားပါသည္။ အိမ္မီးေလာင္သြားေသာ္လည္း အိမ္ငွားက ယင္း၏ အိမ္ငွားအက်ဳိးခံစားခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရိွပါက သက္ဆိုင္ရာတိ္ု႔ကလည္း မီးေလာင္ေျမကို ျပန္လည္ခ်ထားေပးရာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ရွင္က မီး ေလာင္ေျမေပၚတြင္ အိမ္ျပန္ေဆာက္ၿပီး အိမ္ငွားအား လက္မဲ့ ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္မရိွပါ။

 

 

- အိိမ္ကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးၿပီး အိမ္ငွားအားဖယ္ရွားေပးရန္ တရားရံုးက ဒီကရီခ်မွတ္ေပးသည့္ အမႈတြင္ အိမ္ကို တရားရံုးက သတ္မွတ္ေပးသည့္ကာလအတြင္း အိမ္သစ္ကို အိမ္ရွင္က အၿပီး ေဆာက္လုပ္ရပါမည္။ အိမ္ေဆာက္ၿပီးပါက ခံဝန္ခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အိမ္ငွားအား ျပန္တင္ေပးပါမည္။ အိမ္ငွားအား ျပန္မတင္ပါက တရားရံုးက ဒီကဒီအရ မလဲႊမေသြ အိမ္ငွားကို ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရမည့္ အျပင္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ပယ္ဖ်က္မႈအရ ခံဝန္ခ်ဳပ္ပါ ေငြသားကုိ အိိမ္ရွင္ကေပးေလွ်ာ္ေစရမည္ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ရပါမည္။ ( ပုဒ္မ ၁၂ (၁) (ဂ) ကိုၾကည့္ပါ။)

 

 

- အိမ္ရွင္အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္တြင္ တစ္ဆင့္ခံ အိမ္ငွားခ်ထားခြင့္ မျပဳဟု အတိအလင္းပါရိွသည့္ ကိစၥတြင္ အိမ္ ငွားသည္ တစ္ဆင့္ခံ (Sub- Tenant) ခ်ထားပါက အိမ္ရွင္သည္ အိမ္ငွားအေပၚ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္း ခ်က္ေဖာက္ဖ်က္မႈအရ အိမ္ႏွင့္လိုမႈစဲြဆိုႏိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။( ပုဒ္မ ၁၂ (၁) (က) ဒုတိယပိုင္းကိုၾကည့္ပါ။)

 

 

- အိမ္ငွားအေပၚ ငွားရမ္းသည့္ေနအိမ္မွ ဖယ္ရွားေပးေစလိုမႈတြင္ တစ္ဆင့္ခံအိမ္ငွားအား အမႈသည္အျဖစ္ ထည့္သြင္းစြဲဆိုရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ တရားရံႈးအိမ္ငွားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေနထိုင္သူအားလံုး (မိသားစုအပါအဝင္ ) ဒီကရီတြင္ အက်ဳံးဝင္မည္ (Bound by the decree) ျဖစ္၍ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 


ေၾကြးက်န္အိမ္ငွားခမ်ား ရလိုမႈအရ အိမ္ငွားအေပၚစဲြဆိုသည့္ အိမ္ႏွင္လိုမႈတြင္ အိမ္ငွားက ေပးရန္ရိွသာ ငွားရမ္း ခေၾကြးက်န္းမ်ားကို အမႈအတြင္းျဖစ္ေစ၊ တရားရံုးက သတ္မွတ္ေပးသည့္ ကာလအတြင္း အေျပအေက်ေပးသြင္းပါက အိမ္ငွားငွားအား ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳႏိုင္ပါ။

 

 

- ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခ ၾကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ (၁) အရ ဒီဂရီအရ အိမ္ငွားက ေပးရန္ရိွေသာ ငွားရမ္းခမ်ားကို အရစ္က်ေပးေဆာင္ျခင္းျပဳရန္ တရားရံုးတြင္ ေလ်ွွာက္ထားႏိုင္ခြင့္ရိွသည္။ တရားရံုးကလည္း အရစ္သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေပးသြင္းရမည္ ဟုအမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။ တရားရံုးက အရစ္က် ေပးဆပ္ရန္သတ္မွတ္ေပးသည္ အမိန္႔ကို အိမ္ငွားက ေဖာက္ဖ်က္ပါက အိမ္မွဖယ္ရွားေပးရန္ တရားရံုးက ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။

 

 

- အိမ္ရွင္အိမ္ငွားအမႈတြင္ တရားရံုးအဆင့္ဆင့္တြင္ အိမ္ငွားအမႈရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ငွားရမ္းခ ၾကီးၾကပ္ ေရးအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ (၁) အရ ငွားရမ္းခ ၾကီးၾကပ္ေရးဝန္ရံုးတြင္ အိမ္ငွားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳ၍ ယင္းဥပစာ တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက ငွားရမ္းခ ၾကီးၾကပ္ေရးဝန္က တရားရံုးအိမ္ငွားအား အခ်င္းျဖစ္အိမ္ခန္းတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳပါက ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ အမိန႔္ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ပုဒ္ ၁၃ (၁) တြင္ “အိမ္ငွားမဟုတ္ ေစကာမႈ” ဆိုသည့္စကားရပ္တြင္ အိမ္ငွားမပါ၀င္ေၾကာင္း ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

 

- ငွားရမ္းျခင္းသက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ အိမ္ငွားကဖယ္ရွားမေပးဘဲ ဆက္လက္ေနထိုင္ပါက “က်ုဳးေက်ာ္ေနထိုင္သူ မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕အမႈတြင္ ငွားရမ္းျခင္းကုန္ဆံုးသျဖင့္ အိမ္ငွားက ဖယ္ရွားမေပးသျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ညွိႏိႈင္းရာ ၆ လ သို႔မဟုတ္ ၁ ႏွစ္ အခြင့္ အမိန႔္ျဖင့္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ ကတိစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုသည့္တိုင္ေအာင္ အိမ္ငွားဟုဆိုရမည္။ ထိုသို႔ ၆ လ၊ ၁ ႏွစ္ အခြင့္အမိန္႔ျဖစ္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ အိမ္ငွားက ဖယ္ရွားမေပးပါက အခြင့္အမိန္႔ျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးေစလိုမႈ မစဲြဆိုႏိုင္ပါ။ အိမ္ရွင္အိမ္ငွားဥပေဒအရ အိမ္ငွားအား ဖယ္ရွား ေပးေစလိုမႈသာ စဲြဆိုလွွ်င္ form of suit မွန္ကန္ေပမည္။

 

 

Source: DVB Law Lab

Read 4834 times Last modified on Monday, 03 February 2020 16:22
Rate this item
(0 votes)
Tagged under