How To

Wednesday, 27 September 2017 13:45

တိုက္ခန္းမ်ားအမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ တိုက္ခန္းမ်ားအမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ ပူးတဲြတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Search Articles