How To

Monday, 07 January 2019 10:37

တိုက္အိမ္ေလးေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ကုန္က်မည္႔အေရအတြက္ကို ကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖ်င္းခန္႔မွန္းနည္း

တိုက္အိမ္ေလးေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ကုန္က်မည္႔အေရအတြက္ကို ကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖ်င္းခန္႔မွန္းနည္းကို ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။
Monday, 26 November 2018 13:21

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဝယ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

          သင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဝယ္ေတာ့မွာလား?ဘယ္လိုဝယ္ရမလဲ ဆိုၿပီးအခက္အခဲျဖစ္ေနတာလား?ေအာက္မွာ နည္းလမ္းေလးေတြ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
Friday, 02 November 2018 14:06

Confidence တက္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

    ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ငယ္ငယ္ေလးထဲက confidence က်ဆံုးဖို႔ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။
Friday, 02 November 2018 13:46

သင့္အိမ္မွာလူမရွိတဲ့အခါ သူခိုးမကပ္ေအာင္၊ ပစၥည္းမေပ်ာက္သြားေအာင္ ဘယ္လိုေတြျပဳလုပ္သင့္လဲ???

၁။ တန္းဖိုးႀကီးပစၥည္းေတြကို ေသခ်ာသိမ္းဆည္းေပးပါ။     မိမိရဲ႕ အိမ္ကို လာေနက်သူ မဟုတ္ဘဲ သူစိမ္းေတြ လာတဲ့အခါ အတတ္ႏိုင္ဆုံး မိမိရဲ႕ ပစၥည္းေတြကို သိမ္းဆည္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိအိမ္မွာ ပစၥည္းတစ္ခုခု ပ်က္လို႔ ေခၚျပင္တဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ အျခားကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ သူစိမ္းသူလာတဲ့အခါ လက္ပတ္နာရီ၊ လက္စြပ္ နဲ႔ အျခား တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းေလးေတြကို ေတြ႕ကရာေနရာမ်ိဳးမွာ တင္ထားတာမ်ိဳး စတဲ့ အခ်က္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
Friday, 19 October 2018 10:53

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈျမင့္မားေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ား

H.Fayol စီမံခန္႕ခဲြမႈတြင္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္(၁၄)ခုကိုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ယင္းတို႕မွာ-
Friday, 05 October 2018 09:53

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဘယ္လိုပံုသြင္းမလဲ?

          ကမာၻေပၚက နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြတိုင္း ေမြးကတည္းက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ တံဆိပ္ကပ္ၿပီး ေမြးမလာပါဘူး။
Friday, 28 September 2018 15:52

ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္မႈအား တြက္ဆခန္႕မွန္းျခင္း

          အိမ္ရွင္ေတြအမ်ားဆံုးေမးတတ္သည့္ေမးခြန္းက ကြ်န္ေတာ့္အိမ္က ငလ်င္ဒဏ္ကို ရစ္ခ်္တာစေကးဘယ္ေလာက္ခံႏုိင္မွာလဲဆုိတာပါပဲ။
Friday, 21 September 2018 13:38

တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရာဝယ္

တင္ဒါ တစ္ခု ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ . . - ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား - ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ား - လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား (က) ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား။ ၁။ ကုမၸဏီ လိုင္စင္၂။ MEC ၏ ကုမၸဏီ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္၃။ ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရိုက္ မွတ္ပံုတင္၄။ စည္ပင္လိုင္စင္၅။ အိုးအိမ္မွ ထုတ္ေပးေသာ ကန္ထရိုက္လိုင္စင္၆။ PE. RE. RSE ရရွိၿပီးေၾကာင္း လက္မွတ္မ်ား၇။ အခြန္ေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၈။ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ဖူးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏     လဲႊေျပာင္းအပ္ႏွံသည့္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမ်ား။၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၏Corporate Mamber Company လက္မွတ္၁၀။ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ယာဥ္/ယႏၱရား (ဓါတ္ပံုမ်ား ပူးတဲြရန္)၁၁။ အင္ဂ်င္နီယာ ဖဲြ႕စည္းပံု (CV Form ပူးတဲြရန္)၁၂။ ကုမၸဏီ ဖဲြ႕စည္းပံု (Up Date စာရင္း)၁၃။ ယခင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ဖူးေသာ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား       ( တန္ဖိုးႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားပါ ပူးတဲြရန္)၁၄။ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကး (ဘဏ္ေထာက္ခံခ်က္ အပါအဝင္)၁၅။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏ ( Bank Statement)၁၆။ ေျမျပင္သို႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး တင္ျပစာ      ( သက္ဆိုင္ရာ ဌာန ေထာက္ခံခ်က္ ပူးတဲြရန္ )၁၇။ တင္ဒါေအာင္ျမင္ပါက Soil Test ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္၁၈။ ေဒသႏၲေစ်းႏွဳန္း အတိုင္း တြက္ခ်က္ထားသည္မွာမွန္ကန္ေၾကာင္း ကတိဝန္ခံခ်က္။၁၉။ Deposit သြင္းၿပီးေၾကာင္း PO ခ်က္မိတၱဴ၂၀။ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% ၊ လုပ္ငန္းခြန္ ၂% ၊ တြက္ခ်က္မွဳ၂၁။ လုပ္သား အေရအတြက္၂၂။ ယခင္ လွဴဒါန္းခဲ႕ေသာ လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးပမာဏ၂၃။ ကုမၸဏီ လိပ္စာ E Mail၂၄။ ကုမၸဏီ၏ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မွဳ၂၅။ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ CV Form မ်ား (ခ) ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ား  အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုၿပီးသတ္မွတ္ရက္တြင္ တင္ဒါ ၿပိဳင္ပါက . . . ၁။ ပထမ အႀကိမ္ . . .ကုမၸဏီ Profile အရင္ ၿပိဳင္ရပါသည္။ ၂။ ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္ကုမၸဏီ Profile ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာTechnical ပိုင္း ၿပိဳင္ရပါသည္။ ၃။ တတိယအႀကိမ္ . . .Technical ပိုင္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာေစ်းႏွဳန္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါသည္။ ၄။ အဆင့္ဆင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကို . . .တင္ဒါစီစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး ဘုတ္အဖဲြ႕မွ စီစစ္၍ . .တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ၅။ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း စာရရွိပါက . . .သက္ဆိုင္ရာ ဌာနႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ရပါသည္။ (ဂ) လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား            ၁။ လုပ္ငန္းစတင္ ဝင္ေရာက္သည့္ ေန႕မွ စ၍သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၏ Q.C အဖဲြ႕မ်ား . .Work Done အဖဲြ႕မ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကိုလိုက္နာခံယူရပါသည္။ ၂။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွဳ အေျခအေနကို . . .တစ္ပတ္ (၁)ႀကိမ္ ျပန္တမ္း ပို႕ေပးရပါသည္။ ၃။ လုပ္ငန္းၿပီးစီးပါက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႕မ်ား . .ရပ္မိရပ္ဖမ်ား . . ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ေထာက္ခံခ်က္ ရယူရပါသည္။ ၄။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအား လဲႊေျပာင္း / အပ္ႏွံစာခ်ဳပ္ . . .ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါကလည္း ဌာန၏ စာရင္းစစ္မ်ား၏ . . .စစ္ေဆးခံၿပီးသည္အထိ တာဝန္ယူရပါသည္။ ၅။ ၂ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းအား . .သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မွ အပ . .တာဝန္ခံ၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးပါက . .ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးပါမည္ဟု . .ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ ေရးထိုးရပါသည္။ သို႕မွသာၿပီးျပည္စံုေသာ တင္ဒါ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တင္ဒါ မေအာင္ျမင္ပါက . . . - တင္ဒါ ေဖာင္ဝယ္ယူစရိတ္- Estimate တြက္ခ်က္ ကုန္က်စရိတ္- ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး ခရီးစရိတ္ ႏွင့္ စားစရိတ္- တင္ဒါၿပိဳင္ပဲြ သြားလာစရိတ္ ႏွင့္ စားစရိတ္- Deposit ေခတၱ စိုက္ထားေငြ- - - -  စသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုတင္ဒါ ယွဥ္ၿပိဳင္သူဘက္က ကုန္က်ရပါသည္။ Source:Moe Z
Friday, 21 September 2018 13:15

ကြန္ကရစ္ေကာင္းေကာင္းရရွိဖို႕ ဘယ္လိုေရာစပ္ၾကမလဲ???

          ကြန္ကရစ္ ေကာင္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ရန္ ေရာသည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိဳးမွန္ ေရာစပ္ရသည္။

Search Articles